pb.pl
13,5000 zł
0,75% 0,1000 zł
Industrial Milk Company SA (IMC)

Informacje o spółce - IMCOMPANY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Ukraińska grupa rolnicza. Główne obszary działalności to: kultywacja upraw zbożowych i oleistych, produkcja ziemniaków, hodowla bydła mlecznego i produkcja mleka oraz przechowywanie i przetwarzanie upraw zbożowych i oleistych.

Dane teleadresowe

Ulica: 16, rue Erasme
Kod: L-1468
Miejscowość: Luksemburg
Kraj: Polska
Telefon: +35227478488
Fax: +35227478489
Internet: www.imcagro.com.ua
Email: office.kyiv@imcagro.com.ua

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: IMC SA
Prezes: Lissitsa Alex
Sektor: produkcja rolna i rybołówstwo
EKD:
Liczba akcji: 31 300 000
Zatrudnienie:
  • 2 309 (2018r.) - spółka
  • 2 412 (2017r.) - grupa
Audytor: Baker Tilly Ukraine LLP, Wielka Brytania
NIP:
KRS: B157843
EKD:
Ticker GPW: IMC
ISIN: LU0607203980

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 422 550 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 31 300 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24 605 935
Liczba głosów na WZA: 31 300 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,16%
Kapitał akcyjny: 39 125,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 24 605 935
Cena nominalna akcji: 0,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74,16%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 25,84%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Agrovalley Ltd. wraz z Richmarket Investments Ltd. 24 605 935 (74,16%) 24 605 935 (74,16%) 2019-10-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje założycielskie dane w EUR 1 240
0,00
0,00 0,00 1 240
31 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-28
podział akcji 0
0,00
0,00 0,00 31 300 000
39 125,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-09
akcje zwykłe 10 782 609
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Industrial Milk Company SA na IMC SA 2017-04-26 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,96 zł
2019-08-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,96 zł
2018-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,46 zł
2018-09-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,46 zł
2017-09-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2017-09-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Lissitsa Alex Prezes Zarządu 2016-04-27 -
Martyniuk Dmytro Dyrektor 2016-04-27 -
Fisher Karen Dyrektor 2016-04-27 -
Balmann Alfons Dyrektor 2016-04-27 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Petrov Oleksandr Przewodniczący RN 2016-04-27 -