pb.pl
13,5000 zł
0,75% 0,1000 zł
Industrial Milk Company SA (IMC)

Wyniki finansowe - IMCOMPANY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 60 724 49 766 92 344 17 043
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) -3 248 -6 361 38 845 -9 678
Zysk (strata) brutto (tys. euro) -4 268 -8 940 37 235 -9 223
Zysk (strata) netto (tys. euro)* -4 624 -8 875 36 688 -9 150
Amortyzacja (tys. euro) 2 912 4 539 4 640 7 628
EBITDA (tys. euro) -336 -1 822 43 485 -2 050
Aktywa (tys. euro) 198 206 296 029 334 744 340 975
Kapitał własny (tys. euro)* 120 243 113 640 156 730 142 832
Liczba akcji (tys. szt.) 31 300,000 31 300,000 31 300,000 31 300,000
Zysk na akcję (euro) -0,148 -0,284 1,172 -0,292
Wartość księgowa na akcję (euro) 3,842 3,631 5,007 4,563
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej