pb.pl
14,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Industrial Milk Company SA (IMC)

Wyniki finansowe - IMCOMPANY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 37 022 60 724 49 766 92 344
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) 12 274 -3 248 -6 361 38 845
Zysk (strata) brutto (tys. euro) 7 727 -4 268 -8 940 37 235
Zysk (strata) netto (tys. euro)* 7 859 -4 624 -8 875 36 688
Amortyzacja (tys. euro) 3 088 2 912 4 539 4 640
EBITDA (tys. euro) 15 362 -336 -1 822 43 485
Aktywa (tys. euro) 227 580 198 206 296 029 334 744
Kapitał własny (tys. euro)* 121 020 120 243 113 640 156 730
Liczba akcji (tys. szt.) 31 300,000 31 300,000 31 300,000 31 300,000
Zysk na akcję (euro) 0,251 -0,148 -0,284 1,172
Wartość księgowa na akcję (euro) 3,866 3,842 3,631 5,007
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej