pb.pl
0,3980 zł
-0,50% -0,0020 zł
Coal Energy SA (CLE)

Informacje o spółce - COALENERG

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Głównym przedmiotem działalności Grupy jest wydobywanie, wzbogacanie i sprzedaż węgla energetycznego i koksowego. Dostarcza go do wszystkich największych zakładów wytwórczych energii elektrycznej i ciepła oraz zakładów hutniczych na Ukrainie. Eksportuje węgiel także elektrowni w Turcji, Mołdawii, Bułgarii, Słowacji.

Dane teleadresowe

Ulica: 14a, Rue des Bains
Kod: L-1212
Miejscowość: Luksemburg
Kraj: Polska
Telefon: +352 4271711
Fax:
Internet: www.coalenergy.com.ua
Email: Ir@coalenergy.com.ua

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Coal Energy SA
Prezes: Vyshnevetskyy Viktor
Sektor: górnictwo węgla
EKD:
Liczba akcji: 45 011 120
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 1 714 (2015r.) - grupa
Audytor:
NIP:
KRS: B 154.144
EKD:
Ticker GPW: CLE
ISIN: LU0646112838

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 17 914 425,76 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 45 011 120 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 37 120 035
Liczba głosów na WZA: 45 011 120 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,46%
Kapitał akcyjny: 450 111,20 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 37 120 035
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 82,46%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 17,54%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Lycaste Holdings Ltd. 33 758 340 (75,00%) 33 758 340 (75,00%) 2011-07-15 -
NN OFE portfel 3 361 695 (7,46%) 3 361 695 (7,46%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CMP, ECH, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, ATT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, ORB, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, TEN, MIL, MON, KTY, IND, TPE, RVU, KGL, SKA, BKM, SLV, RON, PRT, SGN, BBD, ABE,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
akcje zwykłe dane w USD 33 758 340
337 583,40
0,01 0,01 33 758 340
337 583,40
KDPW:
KRS:
GPW:


akcje zwykłe cena nominalna w USD, cena emisyjna w PLN 11 252 780
225 055 600,00
0,01 20,00 45 011 120
450 111,20
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-08-04

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Vyshnevetskyy Viktor Prezes Zarządu 2011-05-17 -
Reznyk Oleksandr Członek Zarządu 2011-05-17 -
Johnson, Arthur David Członek Zarządu 2011-05-17 -
Ilchenko Oleksandr Dyrektor 2011-10-19 -
Nikitenko Igor Dyrektor 2011-10-19 -
Kopytko Yulia Dyrektor 2011-10-19 -
Chausovskyy Oleksandr Dyrektor 2011-10-19 -
Kovalkov Roman Dyrektor 2013-09-24 -
Yakubov Diyor Dyrektor 2016-12-12 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych