pb.pl
0,3980 zł
-0,50% -0,0020 zł
Coal Energy SA (CLE)

Wyniki finansowe - COALENERG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. euro) 5 037 3 443 3 520 3 450
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. euro) -234 -360 284 -141
Zysk (strata) brutto (tys. euro) -2 314 -6 416 -1 064 1 376
Zysk (strata) netto (tys. euro)* -2 166 -6 277 -920 1 208
Amortyzacja (tys. euro) 694 678 614 961
EBITDA (tys. euro) 460 318 898 820
Aktywa (tys. euro) 85 651 79 283 82 547 82 421
Kapitał własny (tys. euro)* -60 910 -65 943 -67 293 -68 282
Liczba akcji (tys. szt.) 45 011,120 45 011,120 45 011,120 45 011,120
Zysk na akcję (euro) -0,048 -0,139 -0,020 0,027
Wartość księgowa na akcję (euro) -1,353 -1,465 -1,495 -1,517
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej