pb.pl

Alior Obligacji Światowych (Alior SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

MON07

Wartość jednostki: 107,14 zł
Aktywa: 35 204 400 zł
Max 1R: 108,08 zł
Min 1R: 99,77 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne zagraniczne pozostałe
Towarzystwo: Alior TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne zagraniczne pozostałe
1D 106,98 0,15% 0,02%
7D 106,87 0,25% -0,15%
1M 107,22 -0,07% 0,11%
3M 107,83 -0,64% -0,11%
6M 105,50 1,55% 1,24%
1R 100,43 6,68% 3,47%
3L 100,48 6,63% 6,63%
YTD 102,51 5,15% 1,71%

Najlepsze fundusze dłużne zagraniczne pozostałe