pb.pl

PKO Rubinowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS68

Wartość jednostki: 9,49 zł
Aktywa: 187 165 000 zł
Max 1R: 10,04 zł
Min 1R: 9,40 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: stabilnego wzrostu
Rodzaj: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
1D 9,52 -0,32% -0,05%
7D 9,55 -0,63% -0,48%
1M 9,56 -0,73% -0,45%
3M 9,64 -1,56% -1,29%
6M 9,75 -2,67% -1,51%
1R -- -0,58%
3L -- 14,71%
YTD 9,99 -5,10% -1,94%

Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu

Zarządzający

Zarządzający funduszemKarol Chrystowski
Robert Florczykowski
Jacek Lichocki
Rafał Matulewicz
Lech Mularzuk
Remigiusz Nawrat
Radosław Pela
Sławomir Sklinda
Jarosław Stefanoff
Tomasz Ściesiek
Artur Trela
Rafał Walczak
Robert Wasiak
Łukasz Witkowski
Marcin Zięba