pb.pl
0,5020 zł
-8,39% -0,0460 zł
Airway Medix S.A. (AWM)

Informacje o spółce - AIRWAY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych i komercjalizacji nowatorskich urządzeń do jednorazowego stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM), a także u pacjentów z zagrożeniem życia i na oddziałach anestezjologicznych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Słomińskiego 15 lok. 509
Kod: 00-195
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3983902
Fax: +48 22 3009987
Internet: www.airwaymedix.pl
Email: info@airwaymedix.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Airway Medix SA
Prezes: Orłowski Marek
Sektor: sprzęt i materiały medyczne
EKD: produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
Liczba akcji: 58 418 444
Zatrudnienie:
  • 3 (2017r.) - spółka
  • 8 (2018r.) - grupa
Audytor: BDO Polska sp. z o.o.
NIP: 5252568205
KRS: 0000477329
EKD: 35,20
Ticker GPW: AWM
ISIN: PLAIRWY00017

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 29 326 058,888 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 58 418 444 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35 712 596
Liczba głosów na WZA: 58 418 444 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,13%
Kapitał akcyjny: 19 862 271,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35 712 596
Cena nominalna akcji: 0,34 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,13%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 38,87%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Adiuvo Investments SA 24 917 982 (42,65%) 24 917 982 (42,65%) 2019-02-11 CAM,
Orenore sp. z o.o. 5 582 564 (9,56%) 5 582 564 (9,56%) 2018-10-12 ADV,
Zachar Oron 5 212 050 (8,92%) 5 212 050 (8,92%) 2014-12-03 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - połączeniowa: akcjonariusze Airway Medix Bis sp. z o.o. 35 320 574
0,00
1,00 0,00 35 320 574
35 320 574,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-25
seria A - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A 2014-02-10 8 197 870
8 197 870,00
1,00 1,00 43 518 444
43 518 444,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-12
seria B - subskrypcja prywatna 2014-06-30 6 000 000
6 000 000,00
1,00 1,00 49 518 444
49 518 444,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2014-12-03
2014-09-25
2016-05-24
seria C - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2014-06-30 3 070 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2016-05-19 4 900 000
6 027 000,00
1,00 1,23 54 418 444
54 418 444,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-13
seria D - subskrypcja prywatna 2016-07-21 4 000 000
4 920 000,00
1,00 1,23 58 418 444
58 418 444,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-04
2017-04-03
obniżenie kapitału zmiana wartości nominalnej akcji 2018-06-27 0
0,00
0,34 0,00 58 418 444
19 862 271,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Orłowski Marek Prezes Zarządu 2013-09-25 ADIUVO - Prezes Zarządu
CAMBRIDG - Członek Zarządu
Zachar Oron Członek Zarządu 2013-09-25 -
Aranowska-Bablok Anna Członek Zarządu 2013-09-25 CAMBRIDG - Prezes Zarządu
ADIUVO - Członek Zarządu

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Poniński Tomasz Przewodniczący RN 2013-09-25 CAMBRIDG - Przewodniczący RN
Gajda Maria Członek RN 2015-01-09 -
Laskowski Krzysztof Członek RN 2016-12-13 OAT - Przewodniczący RN
CAMBRIDG - Wiceprzewodniczący RN
ADIUVO - Członek RN
Nauman Paweł Członek RN 2017-11-17 ADIUVO - Członek RN
CAMBRIDG - Członek RN
Bablok Wojciech Członek RN 2019-12-19 ADIUVO - Członek RN