pb.pl
0,5600 zł
0,00% 0,0000 zł
Airway Medix S.A. (AWM)

Wyniki finansowe - AIRWAY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 73 73 36 37
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 504 -156 -759 -237
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 058 361 -1 173 -167
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 862 215 -923 -197
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 504 -156 -759 -237
Aktywa (tys. zł) 45 654 52 986 42 463 42 995
Kapitał własny (tys. zł)* 34 008 34 330 33 386 33 392
Liczba akcji (tys. szt.) 58 418,444 58 418,444 58 418,444 58 418,444
Zysk na akcję (zł) 0,015 0,004 -0,016 -0,003
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,582 0,588 0,571 0,572
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej