pb.pl
27,5400 zł
0,51% 0,1400 zł
Alior Bank SA (ALR)

Informacje o spółce - ALIOR

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Podstawowa działalność Banku obejmuje prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Grupa prowadzi także działalność maklerską, doradztwo i pośrednictwo finansowe oraz świadczy inne usługi finansowe.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Łopuszańska 38D
Kod: 02-232
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5552222
Fax: +48 22 5552323
Internet: www.aliorbank.pl
Email: kontakt@alior.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
MMAKERS 7 870 840 100,00%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Alior Bank SA
Prezes: Bachta Krzysztof
Sektor: banki komercyjne
EKD: działalność bankowa
Liczba akcji: 130 553 991
Zatrudnienie:
  • 8 110 (2017r.) - spółka
  • 8 228 (2018r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
NIP: 1070010731
KRS: 0000305178
EKD: 65,12
Ticker GPW: ALR
ISIN: PLALIOR00045

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 3 592 845 832,32 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 130 553 991 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60 443 407
Liczba głosów na WZA: 130 563 881 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,29%
Kapitał akcyjny: 1 305 539 910,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60 443 407
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46,29%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 53,71%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi;ZWZ 41 658 850 (31,91%) 41 658 850 (31,91%) 2018-06-22 PEO,
Aviva OFE Aviva Santander portfel 9 467 180 (7,25%) 9 467 180 (7,25%) 2018-12-31 ABG, NFT, KST, PEP, DOM, DCR, AML, AMB, AMC, ARH, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, SKA, FTE, FMF, FRO, ING, CAR, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, UNI, PHN, WWL, PKP, KRU, GTC, MIL, LVC, KTY, WPL, CCC, ACP, DVL, ABE, APT,
NN OFE portfel 9 317 377 (7,13%) 9 317 377 (7,13%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CMP, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, MIL, KTY, RVU, SKA, SLV, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ORB, KGL, SPL, BKM, ECH, PLY, RON, ABE, MON,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i E 353 275
0,00
10,00 0,00 130 553 991
1 305 539 910,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-11-27
relizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 187 744
0,00
10,00 0,00 72 521 608
725 216 080,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-07
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 159 588
0,00
10,00 0,00 72 681 196
726 811 960,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-07
2015-06-22
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 22 446
0,00
10,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 26 267
0,00
10,00 0,00 72 707 463
727 074 630,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-02
2015-09-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D, E i F 5 861
0,00
10,00 0,00 129 263 627
1 292 636 270,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i E 15 214
0,00
10,00 0,00 129 278 841
1 292 788 410,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D, E i F 1 179 875
0,00
10,00 0,00 130 458 716
1 304 587 160,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-25
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 60 000
0,00
10,00 0,00 130 518 716
1 305 187 160,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-24
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 2 355 498
0,00
10,00 0,00 72 333 864
723 338 640,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-16
podwyższenie kapitału seria D 17 005
1 051 589,20
10,00 61,84 69 978 366
699 783 660,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-15
2014-12-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 20 100
0,00
10,00 0,00 69 961 361
699 613 610,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-15
2014-09-30
seria A - akcje założycielskie 2008-04-21 50 000 000
0,00
10,00 0,00 50 000 000
500 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-30
2012-12-14
seria B - Societa Camuna di Partecipazioni S.p.A., Zygmunt Zaleski Stichting 2012-05-10 1 250 000
0,00
10,00 0,00 51 250 000
512 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-30
2012-12-14
seria C - subskrypcja publiczna 2012-07-23 25 000 000
1 425 000 000,00
10,00 57,00 63 582 965
635 829 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-20
2013-01-07
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2012-10-19 1 110 416
0,00
10,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2012-10-19 1 110 417
0,00
10,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2012-10-19 1 110 417
0,00
10,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2013-11-28 6 358 296
464 155 608,00
10,00 73,00 69 941 261
699 412 610,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-02
2014-01-21
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2014-10-31 2 355 498
0,00
10,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Meritum Bank ICB SA bez podwyższania kapitału 2015-05-25 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-30
seria I - prawo poboru 1:0,77777777778 2016-05-05 56 550 249
2 199 804 686,10
10,00 38,90 129 257 712
1 292 577 120,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-24
2016-07-01
seria J - wydzielenie części majątku Banku BPH SA parytet wymiany 0,51 akcji Alior Bank SA za 1 akcję Bank BPH SA 2016-09-28 51
0,00
10,00 0,00 129 257 763
1 292 577 630,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-04

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-05-23 Prawo poboru 72707453:56550249

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Bachta Krzysztof Prezes Zarządu 2018-10-17 -
Czuba, Krzysztof Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2011-04-21 -
Skrok Witold Wiceprezes Zarządu 2011-12-01 - Wiceprezes Zarządu
Krzyżanowska Joanna Wiceprezes Zarządu 2015-06-30 - Wiceprezes Zarządu
Bartler Małgorzata Wiceprezes Zarządu 2015-10-14 -
Smalska Barbara Wiceprezes Zarządu 2015-10-14 HANDLOWY - Członek RN
Jaszczuk Marcin Wiceprezes Zarządu 2018-03-12 -
Strzelecka Agata Wiceprezes Zarządu 2018-04-13 -
Kowalczyk Seweryn Wiceprezes Zarządu 2018-11-27 -
Szcześniak Marek Wiceprezes Zarządu 2018-11-27 -
Szwed Dariusz Wiceprezes Zarządu 2019-01-01 -
Biłous Tomasz Wiceprezes Zarządu 2019-02-01 -
Poznański Marcin Wiceprezes Zarządu 2018-04-13 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gątarek Dariusz Członek RN 2016-03-30 -
Rapkiewicz Maciej Członek RN 2016-03-30 PZU - Członek Zarządu
Kulik Tomasz Członek RN 2017-06-29 PZU - Członek Zarządu
Kucharski Artur Członek RN 2017-10-31 GTC - Członek RN
ASSECOP - Członek RN
ASSECOSE - Członek RN
Handschke Mikołaj Członek RN 2017-10-31 -
Eckert Marcin Członek RN 2018-06-22 PZU - Członek Zarządu
Myślecki Wojciech Członek RN 2018-06-25 -