pb.pl
70,90 zł
-0,21% -0,15 zł
Alior Bank SA (ALR)

Informacje o spółce - ALIOR

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest uniwersalnym bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. Podstawowa działalność Banku obejmuje prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Grupa prowadzi także działalność maklerską, doradztwo i pośrednictwo finansowe oraz świadczy inne usługi finansowe.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Łopuszańska 38D
Kod: 02-232
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5552222
Fax: +48 22 5552323
Internet: www.aliorbank.pl
Email: kontakt@alior.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
MMAKERS 7 200 051 91,48%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Alior Bank SA
Prezes: Sobieraj Wojciech
Sektor: banki komercyjne
EKD: działalność bankowa
Liczba akcji: 129 278 841
Zatrudnienie:
  • 10 245 (2016r.) - spółka
  • 10 245 (2016r.) - grupa
Audytor: KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k.
NIP: 1070010731
KRS: 0000305178
EKD: 65,12
Ticker GPW: ALR
ISIN: PLALIOR00045

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 9 165 869 826,9 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 129 278 841 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67 089 986
Liczba głosów na WZA: 129 278 841 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,90%
Kapitał akcyjny: 1 292 788 410,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 77 089 986
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 59,64%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 48,10%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PZU SA w porozumieniu z PZU Życie SA i funduszami inwestycyjnymi; NWZ 41 607 314 (32,18%) 51 607 314 (39,92%) 2017-10-31 PEO,
OFE Aviva BZ WBK NWZ 11 562 000 (8,94%) 11 562 000 (8,94%) 2017-04-21 ABG, WXF, NFT, ELT, FRO, PGO, HRP, KST, PKO, UNI, KGN, TAR, DCR, STF, ADV, SWG, PEP, INL, PWX, NWG, ABE, AMB, ERB, HDR, CAR, MLK, MIL, CNG, OVO, PKN, PKP, RMK, SKA, SON, TRK, ULM, ZUE, NVA, MSW, ELB, ESS, BDX, PCM, GTC, SNK, OPF, ABS, BRA, GTN, CCC, AML, ECH, ARH, MWT, FTE, ACP, LCC, PFL, PHN, NET, DOM, ING, ORB, WPL, FMF, KRU, AMC, KTY, ASE,
Blackrock, Inc. 6 898 750 (5,34%) 6 898 750 (5,34%) 2018-04-24 BWO,
Nationale-Nederlanden OFE NWZ 6 600 000 (5,11%) 6 600 000 (5,11%) 2017-10-31 NFT, CDC, 08N, IMC, ELB, TAR, PGO, IND, KGL, ENT, DCR, MPH, RBW, IZB, SKH, CNG, SGN, FRO, PWX, LBT, CIE, ACP, ABE, AGO, AMC, ATD, ATG, ATR, ASG, BBD, CLE, ERB, INP, KGH, LEN, MCR, MIL, NWG, PKO, PKP, PND, RWL, TRK, UNI, ZMT, ZEP, PEP, TOR, SNK, MGT, ART, PKN, TIM, MSZ, ACG, BDX, MNI, WWL, LTX, TPE, BKM, MDG, GKI, ALI, 11B, CDR, TRN, FMF, PMP, MSP, BFT, GTN, LRQ, CAR, BTM, MON, RON, CMP, CCC, RDL, AML, MBK, LCC, MNC, ECH, PRT, CRM, FTE, EMT, QRS, KTY, QMK, GPR, BAH, MVP, LVC, ATT, POZ, APR, BRS, KRU, EAT, VST, HRS, RFK, PFL, NET, STL, MAB, ORB, SWG, PSW,
Quercus TFI SA portfele 421 922 (0,33%) 421 922 (0,33%) 2017-12-31 HRP, IPE, KCH, SGN, ESS, NWA, SEL, IF4, SOL, GRI, MWT, TRN, XTB, UFC, CPL, ULM, VOT, RWL, NEM, 4FM, ABE, ACT, ADV, AGO, AAT, ALI, AML, AMB, AMC, EAT, APN, APE, ARH, ATC, ART, ASB, ABS, ASE, AST, ATM, ATG, ATG, ATR, BBD, BFT, BST, BIK, BPN, BRS, BOS, BRA, BDX, BMC, CPG, ZMT, VST, SEN,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D i E 15 214
0,00
10,00 0,00 129 278 841
1 292 788 410,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-29
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D, E i F 5 861
0,00
10,00 0,00 129 263 627
1 292 636 270,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 26 267
0,00
10,00 0,00 72 707 463
727 074 630,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-11-02
2015-09-28
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 22 446
0,00
10,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 159 588
0,00
10,00 0,00 72 681 196
726 811 960,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-07
2015-06-22
relizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 187 744
0,00
10,00 0,00 72 521 608
725 216 080,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-07
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria H 2 355 498
0,00
10,00 0,00 72 333 864
723 338 640,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-16
podwyższenie kapitału seria D 17 005
1 051 589,20
10,00 61,84 69 978 366
699 783 660,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-15
2014-12-30
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 20 100
0,00
10,00 0,00 69 961 361
699 613 610,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-15
2014-09-30
seria A - akcje założycielskie 2008-04-21 50 000 000
0,00
10,00 0,00 50 000 000
500 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-30
2012-12-14
seria B - Societa Camuna di Partecipazioni S.p.A., Zygmunt Zaleski Stichting 2012-05-10 1 250 000
0,00
10,00 0,00 51 250 000
512 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-05-30
2012-12-14
seria C - subskrypcja publiczna 2012-07-23 25 000 000
1 425 000 000,00
10,00 57,00 63 582 965
635 829 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-12-20
2013-01-07
seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2012-10-19 1 110 417
0,00
10,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2012-10-19 1 110 416
0,00
10,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2012-10-19 1 110 417
0,00
10,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2013-11-28 6 358 296
464 155 608,00
10,00 73,00 69 941 261
699 412 610,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-02
2014-01-21
seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2014-10-31 2 355 498
0,00
10,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Meritum Bank ICB SA bez podwyższania kapitału 2015-05-25 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-06-30
seria I - prawo poboru 1:0,77777777778 2016-05-05 56 550 249
2 199 804 686,10
10,00 38,90 129 257 712
1 292 577 120,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-24
2016-07-01
seria J - wydzielenie części majątku Banku BPH SA parytet wymiany 0,51 akcji Alior Bank SA za 1 akcję Bank BPH SA 2016-09-28 51
0,00
10,00 0,00 129 257 763
1 292 577 630,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-04

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-05-23 Prawo poboru 72707453:56550249

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Sobieraj Wojciech Prezes Zarządu 2011-04-21 -
Czuba, Krzysztof Grzegorz Wiceprezes Zarządu 2011-04-21 -
Skrok Witold Wiceprezes Zarządu 2011-12-01 - Wiceprezes Zarządu
Sułkowska Katarzyna Wiceprezes Zarządu 2011-12-01 - Członek RN
Krzyżanowska Joanna Wiceprezes Zarządu 2015-06-30 - Wiceprezes Zarządu
Bartler Małgorzata Wiceprezes Zarządu 2015-10-14 -
Smalska Barbara Wiceprezes Zarządu 2015-10-14 -
Gorczyca Filip Wiceprezes Zarządu 2017-06-29 MMAKERS - Przewodniczący RN
Grzebinoga Sylwester Wiceprezes Zarządu 2017-08-01 -
Jaszczuk Marcin Wiceprezes Zarządu 2018-03-12 -
Strzelecka Agata Wiceprezes Zarządu 2018-04-13 -
Poznański Marcin Wiceprezes Zarządu 2018-04-13 -
Surdyk Maciej Wiceprezes Zarządu 2018-04-13 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata Wiceprzewodniczący RN 2016-03-30 - Członek RN
Niemierka Sławomir Członek RN 2016-03-30 -
Gątarek Dariusz Członek RN 2016-03-30 -
Rapkiewicz Maciej Członek RN 2016-03-30 PZU - Członek Zarządu
Szymański Paweł Członek RN 2016-03-30 RUCH - Wiceprezes Zarządu
Kulik Tomasz Członek RN 2017-06-29 PZU - Członek Zarządu
Kucharski Artur Członek RN 2017-10-31 GTC - Członek RN
ASSECOP - Członek RN
PRIMECAR - Członek RN
ASSECOSE - Członek RN
Handschke Mikołaj Członek RN 2017-10-31 -