pb.pl
67,60 zł
0,00% 0,00 zł
Alior Bank SA (ALR)

Wyniki finansowe - ALIOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 892 704 903 610 937 491 947 975
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 209 374 207 265 216 510 201 322
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 937 069 925 036 956 886 949 820
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 140 323 264 116 214 706 231 026
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 99 950 189 875 143 055 171 134
Amortyzacja (tys. zł) 43 057 59 581 30 529 43 235
Aktywa (tys. zł) 61 837 078 65 039 212 69 493 780 70 534 203
Kapitał własny (tys. zł)* 6 388 139 6 606 503 6 760 527 6 159 318
Liczba akcji (tys. szt.) 129 257,763 129 257,763 12 926,362 129 278,841
Wartość księgowa na akcję (zł) 49,422 51,111 523,003 47,644
Zysk na akcję (zł) 0,773 1,469 11,067 1,324
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej