pb.pl
87,25 zł
-0,85% -0,75 zł
Alior Bank SA (ALR)

Wyniki finansowe - ALIOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 1 090 451 893 381 892 704 903 610
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 180 107 215 317 209 374 207 265
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 802 578 850 996 937 069 925 036
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 356 763 117 527 140 323 264 116
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 369 451 82 361 99 950 189 875
Amortyzacja (tys. zł) 34 808 43 873 43 057 59 581
Aktywa (tys. zł) 61 209 545 60 419 868 61 837 078 65 039 212
Kapitał własny (tys. zł)* 6 201 934 6 311 701 6 388 139 6 606 503
Liczba akcji (tys. szt.) 129 257,763 129 257,763 129 257,763 129 257,763
Wartość księgowa na akcję (zł) 47,981 48,830 49,422 51,111
Zysk na akcję (zł) 2,858 0,637 0,773 1,469
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej