58,0000 zł
-1,02% -0,6000 zł
Alior Bank SA (ALR)

Wyniki finansowe - ALIOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021 III Q 2021
Przychody z tytułu odsetek (tys.) 734 206 744 666 717 919 750 015
Przychody z tytułu prowizji (tys.) 322 724 316 398 345 200 380 365
Wynik na działalności bankowej (tys.) 935 288 866 899 886 766 924 788
Zysk (strata) brutto (tys.) 180 133 170 844 189 326 213 295
Zysk (strata) netto (tys.)* 120 348 108 094 123 811 150 382
Amortyzacja (tys.) 58 664 55 717 57 127 60 992
Aktywa (tys.) 78 642 032 79 880 618 79 035 095 78 201 942
Kapitał własny (tys.)* 6 559 602 6 546 108 6 582 188 6 600 662
Liczba akcji (tys. szt.) 130 553,991 130 553,991 130 553,991 130 553,991
Wartość księgowa na akcję (zł) 50,244 50,141 50,417 50,559
Zysk na akcję (zł) 0,922 0,828 0,948 1,152
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej