pb.pl
61,90 zł
1,14% 0,70 zł
Alior Bank SA (ALR)

Wyniki finansowe - ALIOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 903 610 937 491 947 975 991 054
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 207 265 216 510 201 322 199 858
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 925 036 956 886 949 820 1 021 481
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 264 116 214 706 231 026 272 783
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 189 875 143 055 171 134 195 606
Amortyzacja (tys. zł) 59 581 30 529 43 235 42 427
Aktywa (tys. zł) 65 039 212 69 493 780 70 534 203 70 538 243
Kapitał własny (tys. zł)* 6 606 503 6 760 527 6 159 318 6 336 463
Liczba akcji (tys. szt.) 129 257,763 12 926,362 129 278,841 130 458,716
Wartość księgowa na akcję (zł) 51,111 523,003 47,644 48,571
Zysk na akcję (zł) 1,469 11,067 1,324 1,499
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej