pb.pl
43,0800 zł
2,18% 0,9200 zł
Alior Bank SA (ALR)

Wyniki finansowe - ALIOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 991 054 995 167 1 022 595 1 020 086
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 199 858 211 495 217 935 266 948
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 1 021 481 997 677 1 038 319 1 013 652
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 272 783 247 560 245 276 184 910
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 195 606 172 920 180 480 103 489
Amortyzacja (tys. zł) 42 427 45 183 43 682 37 501
Aktywa (tys. zł) 70 538 243 71 371 355 73 419 887 74 638 883
Kapitał własny (tys. zł)* 6 336 463 6 494 177 6 485 923 6 540 760
Liczba akcji (tys. szt.) 130 458,716 130 518,716 130 553,991 130 553,991
Wartość księgowa na akcję (zł) 48,571 49,757 49,680 50,100
Zysk na akcję (zł) 1,499 1,325 1,382 0,793
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej