pb.pl
59,50 zł
0,34% 0,20 zł
Alior Bank SA (ALR)

Wyniki finansowe - ALIOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 937 491 947 975 991 054 995 167
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 234 089 201 322 199 858 211 495
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 989 117 949 820 1 021 481 997 677
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 254 887 231 026 272 783 247 560
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 175 180 171 134 195 606 172 920
Amortyzacja (tys. zł) 30 529 43 235 42 427 45 183
Aktywa (tys. zł) 69 493 780 70 534 203 70 538 243 71 371 355
Kapitał własny (tys. zł)* 6 760 527 6 159 318 6 336 463 6 494 177
Liczba akcji (tys. szt.) 12 926,362 129 278,841 130 458,716 130 518,716
Wartość księgowa na akcję (zł) 523,003 47,644 48,571 49,757
Zysk na akcję (zł) 13,552 1,324 1,499 1,325
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej