pb.pl
70,90 zł
-0,21% -0,15 zł
Alior Bank SA (ALR)

Wyniki finansowe - ALIOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 893 381 892 704 903 610 937 491
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 215 317 209 374 207 265 216 510
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 850 996 937 069 925 036 956 886
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 117 527 140 323 264 116 214 706
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 82 361 99 950 189 875 143 055
Amortyzacja (tys. zł) 43 873 43 057 59 581 30 529
Aktywa (tys. zł) 60 419 868 61 837 078 65 039 212 69 493 780
Kapitał własny (tys. zł)* 6 311 701 6 388 139 6 606 503 6 760 527
Liczba akcji (tys. szt.) 129 257,763 129 257,763 129 257,763 12 926,362
Wartość księgowa na akcję (zł) 48,830 49,422 51,111 523,003
Zysk na akcję (zł) 0,637 0,773 1,469 11,067
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej