pb.pl
13,6000 zł
-2,86% -0,4000 zł
Archicom S.A. (ARH)

Informacje o spółce - ARCHICOM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Zakres działalności spółki obejmuje planowanie, projektowanie oraz realizację całych osiedli mieszkaniowych z naciskiem na dobór lokalizacji oraz rozplanowanie przestrzenne. Grupa jako deweloper realizuje projekty mieszkaniowe i biurowe

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Liskego 7
Kod: 50-345
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 7858800
Fax: +48 71 7858801
Internet: www.archicom.pl
Email: archicom@archicom.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Archicom SA
Prezes: Andrulewicz Krzysztof
Sektor: sprzedaż nieruchomości
EKD: działalność deweloperska i architektoniczna
Liczba akcji: 25 742 298
Zatrudnienie:
  • (r.) - spółka
  • 109 (2015r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa
NIP: 8982100870
KRS: 0000555355
EKD: 70,10
Ticker GPW: ARH
ISIN: PLARHCM00016

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 350 095 252,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 25 742 298 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21 714 113
Liczba głosów na WZA: 31 949 800 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,35%
Kapitał akcyjny: 257 422 980,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27 921 615
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,52%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,65%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
DKR Investment sp. z o.o. ZWZ 14 234 501 (55,30%) 20 442 003 (64,09%) 2018-05-30 -
DKR Invest SA ZWZ 4 843 950 (18,82%) 4 843 950 (15,19%) 2018-05-30 -
OFE Aviva Santander portfel 2 540 000 (9,86%) 2 540 000 (7,94%) 2018-12-31 ABG, NFT, TRK, HRP, KST, PEP, OPF, DOM, MIL, DCR, ABE, ALR, AML, AMB, AMC, ABS, ASE, BDX, CCC, CNG, ECH, ELT, ERB, ESS, SKA, FTE, FMF, FRO, ING, CAR, KGH, LCC, LVC, MSW, MWT, NWG, OVO, NVA, PFL, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, WPL, UNI, PHN, WWL, PKP, KTY, KRU, ACP, GTC,
Archicom SA 95 662 (0,37%) 95 662 (0,30%) 2018-12-27 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o w SA 2014-10-24 131 200
0,00
10,00 0,00 131 200
1 312 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-05
2016-05-09
seia B - subskrypcja prywatna 2015-06-01 17 009 323
0,00
10,00 0,00 17 140 523
171 405 230,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2015-06-24 -1 000
0,00
10,00 0,00 17 139 523
171 395 230,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2015-06-26 1 460 175
0,00
10,00 0,00 18 599 698
185 996 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-31
2016-05-09
seria C - subskrypcja prywatna 2015-06-26 21 807
0,00
10,00 0,00 18 621 505
186 215 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-31
2016-05-09
seria D - subskrypcja prywatna 2015-07-02 1 000
0,00
10,00 0,00 18 622 505
186 225 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-31
2016-05-09
podział akcji serii B seria B1 - 6207502, seria B2 - 10801821 2015-09-01 0
0,00
10,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2016-05-09
seria E - subskrypcja otwarta 2015-09-02 4 655 626
72 162 203,00
10,00 15,50 23 278 131
232 781 310,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2016-02-29
2016-04-11
2016-05-09
seria F - subskrypcja prywatna 2017-09-13 2 327 813
36 081 101,50
10,00 15,50 25 605 944
256 059 440,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-30
2018-02-21
seria G - subskrypcja prywatna 2018-05-30 136 354
1 363 540,00
10,00 10,00 25 742 298
257 422 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-20

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,15 zł
2019-07-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,15 zł
2018-06-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,44 zł
2018-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,44 zł
2017-12-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2017-12-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2017-06-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2017-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2016-07-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł
2016-07-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2016-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2016-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,52 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Andrulewicz Krzysztof Prezes Zarządu 2018-05-10 -
Jarodzki Rafał Wiceprezes Zarządu 2016-02-29 -
Jarodzka-Śródka Dorota Wiceprezes Zarządu 2016-02-29 -
Sujak Tomasz Członek Zarządu 2016-02-29 -
Ruszczak Paweł Członek Zarządu 2016-02-29 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Olender Artur Przewodniczący RN 2016-02-29 INTERSPO - Przewodniczący RN
AILLERON - Członek RN
NANOGROU - Członek RN
OTLOGIS - Członek RN
Płochocki Konrad Wiceprzewodniczący RN 2016-02-29 -
Gabryjelski Marek Wiceprzewodniczący RN 2017-01-10 NOWAGALA - Członek RN
KINKASO - Członek RN
Śródka Jędrzej Członek RN 2016-02-29 -
Śródka Kazimierz Członek RN 2018-05-30 -