pb.pl
41,0000 zł
-2,38% -1,0000 zł
Atal S.A. (1AT)

Informacje o spółce - ATAL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych. Specjalizuje się w realizacji osiedli mieszkaniowych, pojedynczych budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych. Inwestycje realizuje w najszybciej rozwijających się aglomeracjach - w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie, a ostatnio także w Gdańsku.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Stawowa 27
Kod: 43-400
Miejscowość: Cieszyn
Kraj: Polska
Telefon: +48 33 8575901
Fax: +48 33 8575902
Internet: www.atal.pl
Email: sekretariat@atal.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Atal SA
Prezes: Juroszek Zbigniew
Sektor: sprzedaż nieruchomości
EKD: realizacja projektów budowalnych związanych ze wznoszeniem budynków
Liczba akcji: 38 714 610
Zatrudnienie:
  • 246 (2018r.) - spółka
  • 290 (2018r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5482487278
KRS: 0000262397
EKD: 41,10
Ticker GPW: 1AT
ISIN: PLATAL000046

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 626 013 620 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 38 714 610 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34 224 528
Liczba głosów na WZA: 40 214 610 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,40%
Kapitał akcyjny: 193 573 050,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35 724 528
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,83%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 11,60%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Juroszek Zbigniew poprzez Juroszek Investments sp. z o.o. 32 214 610 (83,21%) 33 714 610 (83,83%) 2015-05-21 -
Rockbridge TFI SA 2 009 918 (5,19%) 2 009 918 (5,00%) 2019-01-14 CMP, ELZ, IZS, RLP, MZN, MLS, TIM, ELT, TOA, ATG, PTW, LSI, CHP, BLO, VIN, TOW, OPN, BSC,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - założycielskie 2006-07-17 50 000
0,00
10,00 0,00 50 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2006-10-22 16 057 300
0,00
10,00 0,00 16 107 300
161 073 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-05-21
2006-11-30
2015-07-23
split 1:2 2011-04-05 0
0,00
5,00 0,00 32 214 600
161 073 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-22
renumeracja akcji: seria A, B i C 2011-04-05 0
0,00
5,00 5,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-22
2015-07-23
seria D - połączeniowa: akcjonariusze SPV Atal-Invest sp. z o.o. SKA 2014-05-14 10
0,00
5,00 0,00 32 214 610
161 073 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-05-21
2014-05-30
2015-07-23
seria E - subskrypcja publiczna 2014-12-15 6 500 000
143 000 000,00
5,00 22,00 38 714 610
193 573 050,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2015-05-21
2015-06-23
2015-07-23
połączenie z Atal-Wysoka sp. z o.o. i Atal SA Construction SKA bez podwyższania kapitału 2015-08-31 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-01
połączenie z Atal-Wykonawstwo sp. z o.o. i Atal-Wykonawstwo sp. z o.o. sp.k. bez podwyższania kapitału 2016-05-25 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-30
połączenie z Atal sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-04-24 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,35 zł
2019-07-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,35 zł
2019-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,35 zł
2018-07-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,54 zł
2018-07-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,54 zł
2017-05-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,68 zł
2017-05-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,68 zł
2016-10-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,61 zł
2016-06-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,61 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Juroszek Zbigniew Prezes Zarządu 2016-04-25 -
Bromboszcz Mateusz Wiceprezes Zarządu 2018-03-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Juroszek Mateusz Przewodniczący RN 2019-08-20 -
Ciołek Krzysztof Wiceprzewodniczący RN 2013-05-16 -
Gawłowski Piotr Członek RN 2013-05-16 -
Smaza Wiesława Członek RN 2013-05-16 -
Spyra Elżbieta Członek RN 2016-05-25 -