pb.pl
42,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Atal S.A. (1AT)

Wyniki finansowe - ATAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 176 536 234 473 116 170 68 087
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 41 986 59 352 16 994 14 694
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 42 140 56 662 16 693 14 456
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 33 985 45 286 12 603 10 570
Amortyzacja (tys. zł) 364 516 458 488
EBITDA (tys. zł) 42 350 59 868 17 452 15 182
Aktywa (tys. zł) 1 871 985 2 107 939 2 315 990 2 521 853
Kapitał własny (tys. zł)* 858 362 903 648 733 038 743 608
Liczba akcji (tys. szt.) 38 714,610 38 714,610 38 714,610 38 714,610
Zysk na akcję (zł) 0,878 1,170 0,326 0,273
Wartość księgowa na akcję (zł) 22,172 23,341 18,934 19,207
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej