pb.pl
4,1800 zł
-0,48% -0,0200 zł
ATM Grupa SA (ATG)

Informacje o spółce - ATMGRUPA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Największy niezależny producent telewizyjno-filmowy w Polsce. Klientami grupy są niemal wszyscy krajowi nadawcy telewizyjni, dla których produkowane są seriale oraz programy, a także oferowane inne usługi związane z tym rynkiem. Spółka jest również znaczącym akcjonariuszem BoomBit S.A. produkującej gry na urządzenia mobilne.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Dwa Światy 1
Kod: 55-040
Miejscowość: Bielany Wrocławskie
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 7764700
Fax: +48 71 7764701
Internet: www.atmgrupa.pl
Email: atm@atmgrupa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
BOOMBIT-PDA 4 000 000 29,81%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: ATM Grupa SA
Prezes: Muszyński Andrzej
Sektor: radio i telewizja
EKD: Produkcja filmów i nagrań wideo
Liczba akcji: 84 300 000
Zatrudnienie:
  • 24 (2017r.) - spółka
  • 47 (2017r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 897-10-08-712
KRS: 0000157203
EKD: 92,11
Ticker GPW: ATG
ISIN: PLATM0000021

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 352 374 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 84 300 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64 889 027
Liczba głosów na WZA: 107 300 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 76,97%
Kapitał akcyjny: 8 430 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87 889 027
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,90%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 23,03%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Kurzewski Tomasz z Michalak-Kurzewską Dorotą, poprzez Kurzewski Investment S.a.r.l. 34 420 000 (40,83%) 57 420 000 (53,51%) 2011-11-14 -
Solorz Zygmunt z podmiotami zależnymi 14 688 000 (17,42%) 14 688 000 (13,69%) 2017-06-27 ZEP, MDS, CPS, ELE_1,
Rockbridge TFI SA portfele; wraz z funduszami Altus TFI SA 10 326 246 (12,25%) 10 326 246 (9,62%) 2018-12-11 PTW, R22, ETL, BSC, CMP, ELZ, DBC, OPN, IZS, RLP, MZN, IPL, MLS, MCR, TOA, TIM, BKM, 1AT, HRS, CFS,
Nationale-Nederlanden OFE portfel 5 454 781 (6,47%) 5 454 781 (5,08%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, BKM, PEP, CIE, KRU, VST, DCR, ABE, ACG, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, APR, MIL, PEO, BBD, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CDR, CNG, CLE, CMP, ECH, ELB, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, ATT, GKI, KTY, IND, INP, CAR, IZB, KGH, KGL, LRQ, LCC, LEN, LTX, LBT, LVC, MAB, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, MON, NWG, 08N, ORB, PGO, PSW, PKP, PLY, PND, PKN, PWX, PZU, POZ, PRT, QRS, RDL, RFK, RBW, RWL, SNK, SWG, SLV, STL, SGN, TAR, TPE, TEN, TIM, TOR, TRN, UNI, WWL, ZMT, ZEP, HRS, FMF, PBX, RON, PKO, ATR,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2003-03-20 1 150 000
2 300 000,00
2,00 2,00 1 150 000
2 300 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-11-20
2003-04-01
seria B - prawo poboru 1:1 2003-09-08 1 150 000
2 300 000,00
2,00 2,00 2 300 000
4 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-11-20
2003-12-23
2004-02-05
seria C - subskrypcja publiczna 2003-09-08 1 300 000
46 800 000,00
2,00 36,00 3 600 000
7 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-11-20
2004-01-27
2004-02-05
seria D - prawo poboru 36:7 2007-04-26 700 000
140 000 000,00
2,00 200,00 4 300 000
8 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-04
split 1:20 2008-01-04 0
0,00
0,10 0,00 86 000 000
8 600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-14
2008-03-14
połączenie z ATM-Investment sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2009-12-22 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-29
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2012-06-29 2 580 000
258 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2013-06-14 -1 700 000
0,00
0,10 0,00 84 300 000
8 430 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-09
połączenie z ATM Profilm sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2014-10-07 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-28
połączenie z Profilm sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2016-02-19 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-03-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-06-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2019-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2018-06-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2018-06-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2017-06-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2017-05-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2016-05-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2016-04-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,22 zł
2015-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2015-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2014-06-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2014-06-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2013-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2013-06-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2012-08-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2012-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2011-08-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2011-07-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2010-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2010-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2009-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2008-07-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2008-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2008-03-13 Split 1:20
2007-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,12 zł
2007-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,12 zł
2007-06-05 Prawo poboru 36:7
2006-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2006-06-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,64 zł
2006-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,64 zł
2005-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2005-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2004-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2004-07-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2004-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł
2004-06-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,43 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Muszyński Andrzej Prezes Zarządu 2011-06-27 -
Tobiasz Paweł Członek Zarządu 2003-03-20 BOOMBIT - Wiceprezes Zarządu
Gołębiowska Grażyna Członek Zarządu 2003-03-20 BOOMBIT - Wiceprzewodniczący RN
Kmiotek Przemysław Członek Zarządu 2014-05-22 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Kurzewski Tomasz Przewodniczący RN 2011-06-27 -
Michalak Marcin Wiceprzewodniczący RN 2011-06-27 -
Trzeciak-Pietkiewicz Barbara Członek RN 2006-05-25 -
Stępniak Piotr Członek RN 2008-05-30 KRUKSA - Przewodniczący RN
EFL - Członek RN
MAGELLAN - Członek RN
ASSECOBS - Członek RN
PAK - Członek RN
Hoffman Artur Członek RN 2014-01-31 -