pb.pl
4,1000 zł
3,02% 0,1200 zł
ATM Grupa SA (ATG)

Wyniki finansowe - ATMGRUPA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 55 205 61 613 72 671 59 548
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 686 6 837 14 653 4 717
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 648 11 527 14 356 2 464
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 485 9 978 11 167 1 511
Amortyzacja (tys. zł) 5 962 4 215 5 241 5 436
EBITDA (tys. zł) 14 648 11 052 19 894 10 153
Aktywa (tys. zł) 358 078 345 501 363 441 357 602
Kapitał własny (tys. zł)* 252 914 243 169 254 345 256 152
Liczba akcji (tys. szt.) 84 300,000 84 300,000 84 300,000 84 300,000
Zysk na akcję (zł) 0,089 0,118 0,132 0,018
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,000 2,885 3,017 3,039
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej