pb.pl
4,1500 zł
0,73% 0,0300 zł
ATM Grupa SA (ATG)

Wyniki finansowe - ATMGRUPA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 49 204 71 585 55 205 61 613
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 631 13 635 8 686 6 837
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 825 3 690 8 648 11 527
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 797 1 262 7 485 9 978
Amortyzacja (tys. zł) 4 690 8 636 5 962 4 215
EBITDA (tys. zł) 11 321 22 271 14 648 11 052
Aktywa (tys. zł) 344 116 346 780 358 078 345 501
Kapitał własny (tys. zł)* 245 122 246 323 252 914 243 169
Liczba akcji (tys. szt.) 84 300,000 84 300,000 84 300,000 84 300,000
Zysk na akcję (zł) 0,057 0,015 0,089 0,118
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,908 2,922 3,000 2,885
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej