pb.pl
4,7900 zł
-1,34% -0,0650 zł
ATM Grupa SA (ATG)

Wyniki finansowe - ATMGRUPA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 71 585 55 205 61 613 72 671
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 019 8 686 6 837 14 653
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 13 353 8 648 11 527 14 356
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 11 042 7 485 9 978 11 167
Amortyzacja (tys. zł) 8 636 5 962 4 215 5 241
EBITDA (tys. zł) 21 655 14 648 11 052 19 894
Aktywa (tys. zł) 346 780 358 078 345 501 363 441
Kapitał własny (tys. zł)* 246 323 252 914 243 169 254 345
Liczba akcji (tys. szt.) 84 300,000 84 300,000 84 300,000 84 300,000
Zysk na akcję (zł) 0,131 0,089 0,118 0,132
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,922 3,000 2,885 3,017
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej