pb.pl
4,2000 zł
-2,89% -0,1250 zł
ATM Grupa SA (ATG)

Wyniki finansowe - ATMGRUPA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 58 265 45 314 49 204 71 585
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 548 3 830 6 631 13 635
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 19 977 3 825 5 825 3 690
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 18 140 3 599 4 797 1 262
Amortyzacja (tys. zł) 4 666 4 815 4 690 8 636
EBITDA (tys. zł) 11 214 8 645 11 321 22 271
Aktywa (tys. zł) 345 465 336 012 344 116 346 780
Kapitał własny (tys. zł)* 255 298 240 325 245 122 246 323
Liczba akcji (tys. szt.) 84 300,000 84 300,000 84 300,000 84 300,000
Zysk na akcję (zł) 0,215 0,043 0,057 0,015
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,028 2,851 2,908 2,922
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej