pb.pl
4,7500 zł
-0,84% -0,0400 zł
ATM Grupa SA (ATG)

Wyniki finansowe - ATMGRUPA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 45 314 49 204 71 585 55 205
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 174 6 631 13 635 8 686
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 14 107 5 825 3 690 8 648
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 14 006 4 797 1 262 7 485
Amortyzacja (tys. zł) 4 815 4 690 8 636 5 962
EBITDA (tys. zł) 7 989 11 321 22 271 14 648
Aktywa (tys. zł) 336 012 344 116 346 780 358 078
Kapitał własny (tys. zł)* 240 325 245 122 246 323 252 914
Liczba akcji (tys. szt.) 84 300,000 84 300,000 84 300,000 84 300,000
Zysk na akcję (zł) 0,166 0,057 0,015 0,089
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,851 2,908 2,922 3,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej