pb.pl
0,0800 zł
0,00% 0,0000 zł
Bioerg SA (BER)

Informacje o spółce - BIOERG

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka tworzy i wprowadza na rynek innowacyjne technologii z dziedziny przetwórstwa tworzyw, produkcji opakowań oraz innych obszarów przemysłowych. Jednym z pierwszych projektów, który został opracowany i wdrożony jest technologia produkcji tworzyw i opakowań biodegradowalnych (m.in. worki, torebki).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Bekasów 74
Kod: 02-803
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 2622222
Fax: +48 32 2622221
Internet: www.bioerg.pl
Email: bioerg@bioerg.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
CHEMOS 3 259 343 13,03%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Bioerg SA
Prezes: Karaszewski Sławomir
Sektor: recykling
EKD: produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Liczba akcji: 101 684 540
Zatrudnienie:
  • 140 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: iAudit sp. z o.o.
NIP: 6292382022
KRS: 0000318399
EKD: 22,22
Ticker GPW: BER
ISIN: PLBIORG00019

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 8 134 763,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 101 684 540 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88 708 249
Liczba głosów na WZA: 101 684 540 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,24%
Kapitał akcyjny: 10 168 454,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88 708 249
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,24%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,76%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
United SA 88 708 249 (87,24%) 88 708 249 (87,24%) 2016-12-28 IAG,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-10-08 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-11-27
seria B - subskrypcja prywatna 2010-09-02 180 000
27 000,00
1,00 0,15 680 000
680 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-22
split 1:10 2010-09-02 0
0,00
0,10 0,00 6 800 000
680 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-22
seria C - subskrypcja prywatna 2010-12-08 700 000
105 000,00
0,10 0,15 7 500 000
750 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-03
seria D - subskrypcja prywatna 2010-12-08 1 000 000
400 000,00
0,10 0,40 8 500 000
850 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-02-03
seria E - subskrypcja prywatna 2014-05-15 6 375 000
2 805 000,00
0,10 0,44 14 875 000
1 487 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-11
seria F - prawo poboru 1:7 2016-09-20 86 809 540
8 680 954,00
0,10 0,10 101 684 540
10 168 454,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-05

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-10-10 Prawo poboru 1:7

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Karaszewski Sławomir Prezes Zarządu 2016-03-29 IALBGR - Prezes Zarządu
CHEMOSER - Wiceprzewodniczący RN
DEVORAN - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Karaszewska Izabela Członek RN 2016-03-29 BACD - Członek RN
UNITED - Członek RN
Tymczyszyn Michał Członek RN 2016-03-29 DEVORAN - Członek RN
UNITED - Członek RN
IALBGR - Członek RN
CHEMOSER - Członek RN
Karaszewski Jerzy Członek RN 2016-03-29 UNITED - Członek RN
BACD - Członek RN
DEVORAN - Członek RN
Moszkiewicz Krzysztof Członek RN 2016-09-20 LETUS - Przewodniczący RN
BACD - Członek RN
DEVORAN - Członek RN
UNITED - Członek RN
PC_GUARD - Członek RN
IALBGR - Członek RN
CHEMOSER - Członek RN