pb.pl
0,0800 zł
0,00% 0,0000 zł
Bioerg SA (BER)

Wyniki finansowe - BIOERG

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 275 3 956 4 106 4 527
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -277 23 -205 322
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -323 6 -230 285
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -323 6 -230 236
Amortyzacja (tys. zł) 10 14 17 15
EBITDA (tys. zł) -267 37 -188 337
Aktywa (tys. zł) 15 974 17 063 17 766 17 471
Kapitał własny (tys. zł)* 12 327 12 332 12 102 12 337
Liczba akcji (tys. szt.) 101 684,540 101 684,540 101 684,540 101 684,540
Zysk na akcję (zł) -0,003 0,000 -0,002 0,002
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,121 0,121 0,119 0,121
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej