pb.pl
12,3000 zł
0,00% 0,0000 zł
CDRL S.A. (CDL)

Wyniki finansowe - CDRL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 107 986 116 740 155 968 133 427
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 784 6 172 9 911 12 004
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 839 6 633 6 607 6 561
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 748 5 437 5 499 5 463
Amortyzacja (tys. zł) 6 398 7 615 7 903 8 024
EBITDA (tys. zł) 2 614 13 787 17 814 20 028
Aktywa (tys. zł) 344 993 363 160 365 608 357 388
Kapitał własny (tys. zł)* 91 221 91 712 97 037 102 542
Liczba akcji (tys. szt.) 6 054,544 6 054,544 6 054,544 6 054,544
Zysk na akcję (zł) -0,619 0,898 0,908 0,902
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,067 15,148 16,027 16,936
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej