pb.pl
21,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
CDRL S.A. (CDL)

Wyniki finansowe - CDRL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 67 880 107 986 116 740 155 968
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 11 923 -3 784 6 172 9 911
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 11 662 -4 839 6 633 6 607
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 265 -3 748 5 437 5 499
Amortyzacja (tys. zł) 1 253 6 398 7 615 7 903
EBITDA (tys. zł) 13 176 2 614 13 787 17 814
Aktywa (tys. zł) 187 583 344 993 363 160 365 608
Kapitał własny (tys. zł)* 94 891 91 221 91 712 97 037
Liczba akcji (tys. szt.) 6 054,544 6 054,544 6 054,544 6 054,544
Zysk na akcję (zł) 1,530 -0,619 0,898 0,908
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,673 15,067 15,148 16,027
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej