pb.pl
6,8000 zł
-0,73% -0,0500 zł
Celtic Property Developments SA (CPD)

Informacje o spółce - CELTIC

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Działalność grupy polega na nabywaniu gruntów i wznoszeniu na nich budynków o przeznaczeniu mieszkaniowym lub biurowym oraz kupowaniu istniejących nieruchomości o potencjalnej dodatkowej wartości do wykreowania, która może zostać uwolniona poprzez zmianę przeznaczenia nieruchomości lub poprzez podniesienie jej standardu i optymalizację powierzchni najmu lub sprzedaży. Grupa koncentruje się przede wszystkim na budowie mieszkań, biur i magazynów w Polsce i na Węgrzech, a sztandarowym projektem jest Smart City w warszawskim Ursusie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Cybernetyki 7B
Kod: 02-677
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3210500
Fax: +48 22 3210501
Internet: www.cpdsa.pl
Email: info@cpdsa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
CELTIC 8 699 836 32,99%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: CPD SA
Prezes: Kingsnorth Colin
Sektor: wynajem nieruchomości
EKD: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
Liczba akcji: 26 371 131
Zatrudnienie:
  • 0 (2017r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k.
NIP: 6772286258
KRS: 0000277147
EKD: 41,00
Ticker GPW: CPD
ISIN: PLCELPD00013

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 179 323 690,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 26 371 131 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30 315 349
Liczba głosów na WZA: 26 371 131 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 114,95%
Kapitał akcyjny: 2 637 113,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30 315 349
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 161,07%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: -14,95%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
CPD SA 8 699 836 (32,99%) 8 699 836 (38,75%) 2020-06-25 -
Coöperatieve Laxey Worldwide WA NWZ 7 847 981 (29,76%) 7 847 981 (44,41%) 2018-07-09 -
Furseka Trading and Investments Ltd. NWZ 4 776 467 (18,11%) 4 776 467 (27,03%) 2018-07-09 -
QVT Fund LP NWZ 4 186 145 (15,87%) 4 186 145 (23,69%) 2018-02-07 -
LP Alternative Fund LP z Laxey Partners Ltd, Laxey Investors Ltd, LAVC Ltd 3 329 486 (12,63%) 3 329 486 (18,84%) 2019-07-29 -
The Value Catalyst Fund plc. NWZ 1 475 434 (5,59%) 1 475 434 (8,35%) 2020-03-02 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 500 000
0,00
1,00 0,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-23
konwersja obligacji zamiennych seria G 3 116 824
0,00
0,10 0,00 35 980 027
3 598 002,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-15
konwersja obligacji zamiennych seria G 2 411 656
0,00
0,10 0,00 38 097 115
3 809 711,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-19
konwersja obligacji zamiennych seria G 58 808
0,00
0,10 0,00 38 155 923
3 815 592,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-25
konwersja obligacji zamiennych seria G 1 198 100
0,00
0,10 0,00 39 354 023
3 935 402,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-08-08
konwersja obligacji zamiennych seria G 1 705 432
0,00
0,10 0,00 35 685 459
3 568 545,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-05-17
split 1:10 2009-12-11 0
0,00
0,10 0,00 5 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-12-31
seria B - połączenie z Celtic Property Developments Plc 2010-06-08 34 833 295
0,00
0,10 0,00 39 833 295
3 983 329,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-08-23
2010-12-23
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii B 2010-09-02 -765 043
0,00
0,10 0,00 34 068 252
3 406 825,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-01-14
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2010-09-02 -5 000 000
0,00
0,10 0,00 34 833 295
3 483 329,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-10
seria C - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2012-05-24 163 214
16 321,40
0,10 0,10 34 231 466
3 423 146,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-01
2012-07-31
seria D - subskrypcja prywatna 2012-10-15 76 022
7 602,20
0,10 0,10 34 307 488
3 430 748,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-01-08
seria E - Andrew Morrison Shepherd, Aled Rhys Jones, Elżbieta Wiczkowska za warranty subskrypcyjne imienne serii B 2013-01-10 88 776
8 877,60
0,10 0,10 34 396 264
3 439 626,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-16
2013-07-05
seria F - subskrypcja prywatna 2013-03-20 199 333
19 933,30
0,10 0,10 34 595 597
3 459 559,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-13
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2014-05-29 -1 732 394
0,00
0,10 0,00 32 863 203
3 286 320,30
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-11-25
seria G - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii A 2014-08-05 9 791 360
42 886 156,80
0,10 4,38 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z Celtic Property Developments SA na CPD SA 2014-08-18 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-09-17
połączenie z Buffy Holdings No. 1 Ltd. bez podwyższania kapitału 2018-05-08 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-09-14 -12 982 892
0,00
0,10 0,00 26 371 131
2 637 113,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-01-25

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-12-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2011-12-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wiczkowska, Elżbieta Donata Prezes Zarządu 2013-09-25 -
Kingsnorth Colin Prezes Zarządu 2015-06-17 -
Wiczkowska, Elżbieta Donata Członek Zarządu 2010-08-28 -
Bruce, Christopher Członek Zarządu 2010-08-28 -
Makarewicz Iwona Członek Zarządu 2013-09-25 -
Purcell John Członek Zarządu 2015-06-17 -
Majewski Waldemar Członek Zarządu 2016-06-29 -
Wiczkowska, Elżbieta Donata Członek Zarządu 2013-09-25 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Oleś Wiesław Wiceprzewodniczący RN 2010-09-02 CCC - Wiceprzewodniczący RN
Pegge Andrew Sekretarz RN 2013-10-24 -
Gronicki Mirosław Członek RN 2010-09-02 ORANGEPL - Członek RN
NWAI - Członek RN
KINKASO - Członek RN
Haxby Michael Członek RN 2015-06-17 -
Gryger Gabriela Członek RN 2015-11-24 - Członek RN
Kalinauskas Alfonso Członek RN 2018-09-14 -