pb.pl
1,9000 zł
2,70% 0,0500 zł
Centrum Finansowe SA (CFS)

Informacje o spółce - CFSA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka oferuje usługi z zakresu restrukturyzacji i windykacji należności zarówno dla banków spółdzielczych, jak i innych podmiotów bankowych oraz pozabankowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Grzybowska 87
Kod: 00-844
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5395573
Fax: +48 22 5395570
Internet: www.cfbps.pl
Email: centrum.finansowe@cfbps.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Centrum Finansowe SA
Prezes: Szynalski Piotr
Sektor: wierzytelności
EKD: pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Liczba akcji: 8 363 508
Zatrudnienie:
  • 42 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5272579235
KRS: 0000366338
EKD: 66,19
Ticker GPW: CFS
ISIN: PLCFBPS00019

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 15 890 665,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 8 363 508 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 812 217
Liczba głosów na WZA: 8 363 508 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 93,41%
Kapitał akcyjny: 8 363 508,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 812 217
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 93,41%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 6,59%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Rożko Krzysztof 6 748 210 (80,69%) 6 748 210 (80,69%) 2019-07-31 -
TFI AGRO SA przez SFIO Agro Kapitał na Rozwój, ZWZ 1 064 007 (12,72%) 1 064 007 (12,72%) 2016-06-20 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-06-07 1 150 000
1 150 000,00
1,00 1,00 1 150 000
1 150 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-24
seria B - prawo poboru 1:1,74 2011-06-27 2 001 000
2 001 000,00
1,00 1,00 3 151 000
3 151 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-20
seria C - Bank BPS SA 2011-06-27 3 600 000
3 600 000,00
1,00 1,00 6 751 000
6 751 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-10-20
seria D - subskrypcja prywatna 2011-06-27 1 500 000
7 500 000,00
1,00 5,00 8 251 000
8 251 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-10
seria E - subskrypcja prywatna 2012-06-25 112 508
596 292,40
1,00 5,30 8 363 508
8 363 508,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-12-06
2012-10-29
zmiana firmy z Centrum Finansowe Banku BPS SA na Centrum Finansowe SA 2018-02-26 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-05-10

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-08-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-08-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2014-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2014-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2013-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2013-06-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Szynalski Piotr Prezes Zarządu 2018-03-05 -
Borowiecka Beata Wiceprezes Zarządu 2016-12-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rożko Krzysztof Przewodniczący RN 2019-05-13 -
Bagiński Mariusz Wiceprzewodniczący RN 2018-10-04 -
Adamczyk Łukasz Sekretarz RN 2019-06-24 -
Gładkowski Krzysztof Członek RN 2018-10-04 -
Michalczuk Marcin Członek RN 2019-05-13 -