pb.pl
1,9000 zł
2,70% 0,0500 zł
Centrum Finansowe SA (CFS)

Wyniki finansowe - CFSA

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 250 2 737 3 405 2 959
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 337 1 216 1 810 1 492
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 116 992 1 781 1 547
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 101 776 1 445 1 230
Amortyzacja (tys. zł) 84 30 27 22
EBITDA (tys. zł) 421 1 246 1 837 1 514
Aktywa (tys. zł) 23 747 25 570 28 375 29 826
Kapitał własny (tys. zł)* 20 269 21 038 22 540 23 832
Liczba akcji (tys. szt.) 8 363,508 8 363,508 8 363,508 8 363,508
Zysk na akcję (zł) 0,012 0,093 0,173 0,147
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,423 2,515 2,695 2,850
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej