pb.pl
6,1000 zł
1,67% 0,1000 zł
Dektra SA (DKR)

Informacje o spółce - DEKTRA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka zajmuje się produkcją oraz hurtową dystrybucją materiałów izolacyjnych przeznaczonych dla branży budowlanej, rolniczej, ogrodniczej oraz przemysłowej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Równinna 29-31
Kod: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj: Polska
Telefon: +48 56 6600861
Fax: +48 56 6390005
Internet: www.dektra.pl
Email: dektra@dektra.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Dektra SA
Prezes: Stefańska Beata
Sektor: zaopatrzenie - pozostałe
EKD: działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
Liczba akcji: 1 104 000
Zatrudnienie:
  • 11 (2018r.) - spółka
  • 17 (2018r.) - grupa
Audytor: Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z o.o.
NIP: 8792212347
KRS: 0000373212
EKD: 46,18
Ticker GPW: DKR
ISIN: PLDKTRA00013

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 6 734 400 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 1 104 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 794 717
Liczba głosów na WZA: 1 604 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 71,99%
Kapitał akcyjny: 110 400,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 294 717
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,72%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 28,01%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Stefański Maciej wraz z osobami powiązanymi 794 717 (71,99%) 1 294 717 (80,72%) 2019-06-10 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-12-01 500 000
50 000,00
0,10 0,10 500 000
50 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-21
seria B - subskrypcja prywatna 2010-12-01 500 000
50 000,00
0,10 0,10 1 000 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-05-19
2010-12-21
seria C - subskrypcja prywatna 2011-03-16 4 000
39 600,00
0,10 9,90 1 004 000
100 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-05-19
2011-04-21
seria D - subskrypcja prywatna 2011-03-16 100 000
1 240 000,00
0,10 12,40 1 104 000
110 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-05-19
2011-04-21

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2019-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2017-09-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2017-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,05 zł
2016-08-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2016-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,20 zł
2015-06-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2015-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2014-06-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2014-06-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,85 zł
2013-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2013-06-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2012-05-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2012-04-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Stefańska Beata Prezes Zarządu 2017-03-21 -
Stefański Maciej Wiceprezes Zarządu 2017-03-21 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rusinowska-Mynett Barbara Sekretarz RN 2011-06-09 -
Dworniak Janina Członek RN 2016-06-17 -
Kędzior-Laskowska, Małgorzata Członek RN 2016-06-17 -
Stefańska Wiesława Członek RN 2018-05-11 -