pb.pl
5,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Dektra SA (DKR)

Wyniki finansowe - DEKTRA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 635 2 356 3 649 5 198
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 665 82 -16 419
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 678 45 -47 400
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 544 21 -52 323
Amortyzacja (tys. zł) 33 33 37 36
EBITDA (tys. zł) 698 115 21 455
Aktywa (tys. zł) 7 127 6 802 7 022 7 048
Kapitał własny (tys. zł)* 3 194 3 214 3 162 2 547
Liczba akcji (tys. szt.) 1 104,000 1 104,000 1 104,000 1 104,000
Zysk na akcję (zł) 0,492 0,019 -0,047 0,293
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,893 2,911 2,865 2,307
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej