pb.pl
7,2000 zł
0,00% 0,0000 zł
Dektra SA (DKR)

Wyniki finansowe - DEKTRA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 484 6 635 2 356 3 649
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 385 665 82 -16
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 363 678 45 -47
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 289 544 21 -52
Amortyzacja (tys. zł) 33 33 33 37
EBITDA (tys. zł) 418 698 115 21
Aktywa (tys. zł) 7 427 7 127 6 802 7 022
Kapitał własny (tys. zł)* 2 650 3 194 3 214 3 162
Liczba akcji (tys. szt.) 1 104,000 1 104,000 1 104,000 1 104,000
Zysk na akcję (zł) 0,262 0,492 0,019 -0,047
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,400 2,893 2,911 2,865
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej