pb.pl
5,7000 zł
-4,20% -0,2500 zł
Dektra SA (DKR)

Wyniki finansowe - DEKTRA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 356 3 649 5 198 5 422
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 82 -16 419 496
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 45 -47 400 475
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 21 -52 323 388
Amortyzacja (tys. zł) 33 37 36 36
EBITDA (tys. zł) 115 21 455 532
Aktywa (tys. zł) 6 802 7 022 7 048 6 630
Kapitał własny (tys. zł)* 3 214 3 162 2 547 2 935
Liczba akcji (tys. szt.) 1 104,000 1 104,000 1 104,000 1 104,000
Zysk na akcję (zł) 0,019 -0,047 0,293 0,351
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,911 2,865 2,307 2,659
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej