pb.pl
5,2500 zł
-3,67% -0,2000 zł
EMC Instytut Medyczny SA (EMC)

Informacje o spółce - EMCINSMED

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Jest największym w Polsce prywatnym właścicielem szpitali i przychodni. Opiera swoją działalność na budowie własnych jednostek oraz przejmowaniu i przekształcaniu mało wydajnych i źle zarządzanych szpitali publicznych, w nowocześnie działające ośrodki medyczne. Przejmowane jednostki poddawane są modernizacji, restrukturyzacji i często rozbudowie. Spółkę wyróżnia to, że większość usług realizuje bezpłatnie w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Pilczycka 144-148
Kod: 54-144
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 7117461
Fax: +48 71 7117415
Internet: www.emc-sa.pl
Email: biuro@emc-sa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: EMC Instytut Medyczny SA
Prezes: Hrežo Martin
Sektor: szpitale i przychodnie
EKD: działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego
Liczba akcji: 13 285 346
Zatrudnienie:
  • 591 (2017r.) - spółka
  • 2 051 (2017r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8942814132
KRS: 0000222636
EKD: 85,10
Ticker GPW: EMC
ISIN: PLEMCIM00017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 69 748 066,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 13 285 346 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 201 212
Liczba głosów na WZA: 14 785 384 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,83%
Kapitał akcyjny: 53 141 384,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 701 250
Cena nominalna akcji: 4,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,66%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 8,17%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
CareUp BV 8 440 450 (63,53%) 9 940 488 (67,23%) 2014-01-03 -
TFI PZU SA poprzez fundusze inwestycyjne 3 760 762 (28,30%) 3 760 762 (25,43%) 2015-09-15 ARM, VOX, PCM, ATT, PND, ATA, KDM, IZB,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - połączenie EuroMediCare Instytut Medyczny sp. z o.o. i EuroMediCare Serwis sp. z o.o. 2004-11-15 4 000 100
0,00
4,00 0,00 4 000 100
16 000 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-21
2004-11-26
zmiana oznaczenia części akcji: seria B 2.500.062 akcje serii A 2005-03-29 0
0,00
4,00 0,00 4 000 100
16 000 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-21
2005-04-01
2005-08-17
seria C - subskrypcja publiczna 2005-04-17 1 500 000
11 400 000,00
4,00 7,60 5 500 100
22 000 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2005-06-21
2005-07-28
2005-08-17
seria D - subskrypcja prywatna 2007-01-09 400 000
0,00
4,00 0,00 5 900 100
23 600 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-03-29
2007-05-18
seria E - prawo poboru 8:1 2007-10-03 737 512
9 587 656,00
4,00 13,00 6 637 612
26 550 448,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-05-21
2009-10-16
2009-10-30
seria F - subskrypcja prywatna Netskill Ltd., Cypr 2010-05-12 500 000
10 500 000,00
4,00 21,00 7 137 612
28 550 448,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-09
2010-08-02
2010-10-01
seria G - prawo poboru 6:1 2011-03-30 1 189 602
9 350 271,72
4,00 7,86 8 327 214
33 308 856,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-07-25
2012-08-23
seria H - CareUp BV, PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2 2013-12-19 3 692 310
72 000 045,00
4,00 19,50 12 019 524
48 078 096,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-14
połączenie z Zespół Przychodni Formica sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2014-05-14 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-07-16
seria I - subskrypcja prywatna 2015-03-31 1 265 822
19 999 987,60
4,00 15,80 13 285 346
53 141 384,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-09
połączenie z Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o. i Q-Med sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2017-07-07 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zawidawie bez podwyższania kapitału 2017-11-27 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-05-04 Prawo poboru 6:1
2007-12-05 Prawo poboru 8:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Hrežo Martin Prezes Zarządu / p.o. 2019-03-12 -
Terlecki Tomasz Członek Zarządu 2018-09-20 -
Piorunek Maciej Członek Zarządu 2016-10-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Ferenc Aleksander Członek RN 2005-09-23 POLIGRAF - Członek RN
Jirku Vaclav Członek RN 2013-08-20 -
Słabosz Mateusz Członek RN 2015-01-15 NFI_EMF - Członek RN
Hołubowicz Dariusz Członek RN 2017-09-27 -
Socha Jędrzej Członek RN 2017-11-06 -
Hulbój Michał Członek RN 2017-12-13 LCCORP - Przewodniczący RN
TRAKCJA - Członek RN
ORZELBIA - Członek RN
NOWAGALA - Członek RN
AC - Członek RN
Soukup David Członek RN 2018-01-01 -
Meštellérova Agáta Członek RN 2019-03-06 -