pb.pl
5,8000 zł
-1,69% -0,1000 zł
EMC Instytut Medyczny SA (EMC)

Wyniki finansowe - EMCINSMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 90 077 89 436 91 768 95 999
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -5 111 -1 729 -756 1 085
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -6 540 -3 292 -2 057 -493
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -5 376 -3 422 -2 417 -1 119
Amortyzacja (tys. zł) 3 985 5 067 4 967 4 955
EBITDA (tys. zł) -1 126 3 338 4 211 6 040
Aktywa (tys. zł) 289 083 315 740 316 192 314 894
Kapitał własny (tys. zł)* 105 836 102 421 100 004 97 736
Liczba akcji (tys. szt.) 13 285,346 13 285,346 13 285,346 13 285,346
Zysk na akcję (zł) -0,405 -0,258 -0,182 -0,084
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,966 7,709 7,527 7,357
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej