pb.pl
1,4900 zł
0,00% 0,0000 zł
ENERGOAPARATURA SA (ENP)

Informacje o spółce - ENAP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka świadczy usługi w zakresie prac elektrycznych, elektroenergetycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Brała udział w budowie i modernizacji niemal wszystkich dużych obiektów energetycznych i przemysłowych w kraju.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Gen. K. Pułaskiego 7
Kod: 40-273
Miejscowość: Katowice
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 7285492
Fax: +48 32 7285411
Internet: www.enap.com.pl
Email: poczta@enap.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: ENERGOAPARATURA SA
Prezes: Michalik Tomasz
Sektor: budownictwo przemysłowe
EKD: wykonywanie instalacji elektrycznych
Liczba akcji: 19 676 722
Zatrudnienie:
  • 129 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: POL-TAX 3 sp. z o.o.
NIP: 6340128707
KRS: 0000078279
EKD: 43,21
Ticker GPW: ENP
ISIN: PLENAP000010

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 29 318 315,78 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 19 676 722 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 174 465
Liczba głosów na WZA: 19 676 722 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,87%
Kapitał akcyjny: 3 935 344,40 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 174 465
Cena nominalna akcji: 0,20 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,87%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 38,13%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Beza Adam 5 558 492 (28,25%) 5 558 492 (28,25%) 2019-09-16 -
Rejniak Leszek 4 509 773 (22,92%) 4 509 773 (22,92%) 2019-12-13 -
Zatryb Jacek 2 106 200 (10,70%) 2 106 200 (10,70%) 2019-12-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
renominacja
1,40 2 200 000
3 080 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-06-29
realizacja oferty menedżerskiej seria C 1 000 000
0,00
0,20 0,00 20 200 916
4 040 183,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-03-28
2008-05-13
seria A - przekształcenie PP w SA 1992-01-09 181 540
10,00 181 540
1 815 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-03
1992-02-01
1997-08-20
split 1:10 1996-06-17
1,00 1 815 400
1 815 400,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1996-06-25
seria B - subskrypcja publiczna emisja nie została zarejestrowana 1996-06-17 340 000
4 420 000,00
1,00 13,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1996-10-03

seria B - PBR SA, PAEF, PPEF I, PPEF II 1997-06-23 384 600
4 999 800,00
1,00 13,00 2 200 000
2 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-08-07
1997-11-07
1998-01-28
split 1:7 2005-01-20 0
0,00
0,20 0,00 15 400 000
3 080 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-06-06
2005-07-07
seria C - oferta menedżerska 2005-01-20 1 000 000
200 000,00
0,20 0,20 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - wierzyciele 2007-02-28 3 800 916
0,00
0,02 0,00 19 200 916
3 840 183,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-10-04
2008-05-13
seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii I, zmieniona uchwałą WZA z 21.07.2010 2007-06-21 3 000 000
5 100 000,00
0,20 1,70 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii II 2010-07-21 2 000 000
3 400 000,00
0,20 1,70 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-06-11 -231 482
0,00
0,20 0,00 19 969 434
3 993 886,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-20
renumeracja akcji: seria B, C, D, E, F 2015-06-11 0
0,00
0,20 0,20 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2018-06-06 -292 712
0,00
0,20 0,00 19 676 722
3 935 344,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-09-11

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-12-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2019-09-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2015-11-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2015-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2014-11-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2014-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2013-11-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2013-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,05 zł
2007-07-27 Prawo poboru 1:2
2005-07-14 Split 1:7

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Michalik Tomasz Prezes Zarządu 2008-02-15 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Zatryb Jacek Przewodniczący RN 2006-06-29 -
Gęgotek-Rapak Małgorzata Wiceprzewodniczący RN 2008-04-03 -
Koralewski Zdzisław Członek RN 2011-03-10 -
Soprycha Piotr Członek RN 2015-06-11 -
Rejniak Leszek Członek RN 2018-06-06 -
Sosgórnik Tadeusz Członek RN 2019-06-12 -