pb.pl
1,1300 zł
-4,24% -0,0500 zł
ENERGOAPARATURA SA (ENP)

Wyniki finansowe - ENAP

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 415 13 553 9 052 17 088
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -31 300 805 956
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -64 203 761 917
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -201 294 513 810
Amortyzacja (tys. zł) 217 223 225 248
EBITDA (tys. zł) 186 523 1 030 1 204
Aktywa (tys. zł) 28 478 28 017 26 863 34 127
Kapitał własny (tys. zł)* 18 384 18 678 18 866 19 676
Liczba akcji (tys. szt.) 19 969,434 19 969,434 19 676,722 19 676,722
Zysk na akcję (zł) -0,010 0,015 0,026 0,041
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,921 0,935 0,959 1,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej