pb.pl
1,1500 zł
0,88% 0,0100 zł
ENERGOAPARATURA SA (ENP)

Wyniki finansowe - ENAP

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 9 052 17 088 7 114 12 727
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 805 956 81 528
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 761 917 76 483
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 513 810 -321 681
Amortyzacja (tys. zł) 225 248 276 341
EBITDA (tys. zł) 1 030 1 204 357 869
Aktywa (tys. zł) 26 863 34 127 28 368 28 473
Kapitał własny (tys. zł)* 18 866 19 676 19 355 19 446
Liczba akcji (tys. szt.) 19 676,722 19 676,722 19 676,722 19 676,722
Zysk na akcję (zł) 0,026 0,041 -0,016 0,035
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,959 1,000 0,984 0,988
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej