pb.pl
13,5000 zł
3,85% 0,5000 zł
Centrum Medyczne ENEL-MED SA (ENE)

Informacje o spółce - ENELMED

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka oferuje pełną obsługę medyczną na terenie całego kraju, w skład grupy wchodzą przychodnie wieloprofilowe, dwa szpitale, oddziały diagnostyki obrazowej oraz specjalistyczne kliniki: medycyny estetycznej i medycyny sportowej. Usługi medycznych oferowane są klientom indywidualnym, jak i klientom korporacyjnym w ramach abonamentów medycznych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Słomińskiego 19 lok. 524
Kod: 00-195
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 4317701
Fax: +48 22 4317703
Internet: www.enel.pl
Email: enel@enel.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Centrum Medyczne Enel-Med SA
Prezes: Rozwadowski Jacek
Sektor: szpitale i przychodnie
EKD: praktyka lekarska specjalistyczna
Liczba akcji: 23 566 900
Zatrudnienie:
  • 985 (2018r.) - spółka
  • 992 (2018r.) - grupa
Audytor: Mazars Audyt sp. z o.o.
NIP: 5242593360
KRS: 0000275255
EKD: 86,22
Ticker GPW: ENE
ISIN: PLENLMD00017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 318 153 150 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 23 566 900 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19 989 664
Liczba głosów na WZA: 23 566 900 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,61%
Kapitał akcyjny: 23 566 900,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 19 989 664
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 84,61%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 15,39%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Rozwadowski, Bartosz Adam 6 674 000 (28,32%) 6 674 000 (28,32%) 2017-10-18 -
Rozwadowska Anna 6 673 950 (28,32%) 6 673 950 (28,32%) 2017-10-18 -
Generali OFE 3 552 842 (15,08%) 3 552 842 (15,08%) 2020-01-09 NVS, CMP, ARR, ATP, CLN, OPN, PEP, TOA, MAB, ENT, INK, OVO,
PZU OFE Złota Jesień portfel 2 096 072 (8,89%) 2 096 072 (8,89%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, DCR, AGO, AML, ELB, IPL, IPE, DVL, MNC, MCR, MSP, NET, NWG, PRM, RMK, SNK, VRG, OTM, KGN, ZEP, KRU, APR, MIL, KTY, OBL, TRK, GTC, MDG, MSW, ABE, PCE,
Rozwadowski Jacek 992 800 (4,00%) 992 800 (4,00%) 2014-06-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 240 000
12 000 000,00
50,00 50,00 240 000
12 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-02-27
2011-07-18
seria B - subskrypcja prywatna 2008-06-23 43 670
0,00
50,00 0,00 283 670
14 183 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-25
2011-07-18
seria C - subskrypcja prywatna 2009-11-19 45 668
0,00
50,00 0,00 329 338
16 466 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-11
2011-07-18
split 1:50 2010-10-25 0
0,00
1,00 0,00 16 466 900
16 466 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-25
seria D - subskrypcja publiczna 2010-11-30 7 100 000
0,00
1,00 0,00 23 566 900
23 566 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-21
2011-07-18
połączenie z Enel-Med sp. z o.o., Centrum Medyczne Enel-Med Villa Clinic sp. z o.o. i Centrum Medyczne Enel-Med Rehabilitacja sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2018-06-28 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-08-07

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-06-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2015-06-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2012-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2012-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Rozwadowski Jacek Prezes Zarządu 2018-04-26 -
Rozwadowski, Bartosz Adam Członek Zarządu 2015-05-18 -
Janaszek-Seydlitz, Piotr Członek Zarządu 2018-04-26 SUNTECH - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Rozwadowska Anna Przewodniczący RN 2012-06-14 -
Piszcz Anna Członek RN 2009-11-19 -
Okoński Zbigniew Członek RN 2010-11-30 -
Ciuhak Adam Członek RN 2010-11-30 -
Sałasiński, Andrzej Henryk Członek RN 2016-05-18 -