pb.pl
14,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Centrum Medyczne ENEL-MED SA (ENE)

Wyniki finansowe - ENELMED

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 91 420 97 756 101 355 102 436
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 188 1 724 -886 -221
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 231 1 080 -3 320 -892
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 819 686 -3 258 -952
Amortyzacja (tys. zł) 5 501 5 520 13 235 13 666
EBITDA (tys. zł) 8 689 7 244 12 349 13 445
Aktywa (tys. zł) 206 691 217 444 420 498 420 473
Kapitał własny (tys. zł)* 104 222 104 720 101 480 100 466
Liczba akcji (tys. szt.) 23 566,900 23 566,900 23 566,900 23 566,900
Zysk na akcję (zł) 0,120 0,029 -0,138 -0,040
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,422 4,444 4,306 4,263
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej