pb.pl
0,2800 zł
0,00% 0,0000 zł
Eskimos SA (ESK)

Informacje o spółce - ESKIMOS

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Zajmuje się produkcją i sprzedażą mrożonych owoców i warzyw na zlecenie klientów branżowych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Podgórska 4
Kod: 05-520
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 7543602
Fax: +48 22 7543601
Internet: www.eskimossa.pl
Email: biuro@eskimossa.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Eskimos SA w restrukturyzacji
Prezes: Sulima Stanisław
Sektor: żywność
EKD: pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
Liczba akcji: 20 667 197
Zatrudnienie:
  • 254 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: BDI Audyt sp. z o.o.
NIP: 5321388306
KRS: 0000285266
EKD: 10,39
Ticker GPW: ESK
ISIN: PLESKMS00016

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 5 786 815,16 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 20 667 197 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 18 020 000
Liczba głosów na WZA: 36 687 197 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,16%
Kapitał akcyjny: 10 333 598,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34 040 000
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 92,77%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,84%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
FI Rubikon sp. z o.o. 10 020 000 (48,48%) 20 040 000 (54,62%) 2010-08-13 -
Wiśniewska Janina 2 000 000 (9,67%) 4 000 000 (10,90%) 2010-08-13 -
Sulima Stanisław 2 000 000 (9,67%) 4 000 000 (10,90%) 2010-08-13 -
Kaniewski Marek 2 000 000 (9,67%) 4 000 000 (10,90%) 2010-08-13 -
Szymański Kazimierz 2 000 000 (9,67%) 2 000 000 (5,45%) 2010-08-13 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-05-29 16 020 000
8 010 000,00
0,50 0,50 16 020 000
8 010 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-25
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2007-05-29 4 000 000
2 000 000,00
0,50 0,50 20 020 000
10 010 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-07-25
seria C - subskrypcja prywatna 2010-05-12 647 197
563 061,39
0,50 0,87 20 667 197
10 333 598,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-08-05
2010-11-02
seria D - FI Rubikon sp. z o.o. za warranty subskrypcyjne serii A 2012-02-27 7 000 000
3 500 000,00
0,50 0,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2015-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2014-06-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2014-05-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2012-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2012-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2011-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2011-06-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Sulima Stanisław Prezes Zarządu 2010-05-12 -
Wójcik Rafał Członek Zarządu 2010-05-12 -
Słaboński Leszek Członek Zarządu 2018-06-28 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wójcik Ewa Wiceprzewodniczący RN 2010-05-12 -
Obarzanek Urszula Członek RN 2010-05-12 -
Sulima Mirosława Członek RN 2010-05-12 -
Kaniewska Bożena Członek RN 2010-05-12 -
Słabońska Alicja Członek RN 2018-06-27 -
Sulima Przemysław Członek RN 2018-06-27 -