pb.pl
0,2540 zł
5,83% 0,0140 zł
Eskimos SA (ESK)

Wyniki finansowe - ESKIMOS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 18 971 24 853 12 686 31 357
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 776 -1 029 -51 236
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 689 -1 631 -1 549 -2 480
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 597 -1 631 -1 549 -2 480
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 3 776 -1 029 -51 236
Aktywa (tys. zł) 153 044 178 537 188 164 181 057
Kapitał własny (tys. zł)* 15 097 13 495 11 917 9 437
Liczba akcji (tys. szt.) 20 667,197 20 667,197 20 667,197 20 667,197
Zysk na akcję (zł) 0,126 -0,079 -0,075 -0,120
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,730 0,653 0,577 0,457
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej