pb.pl
0,2800 zł
0,00% 0,0000 zł
Eskimos SA (ESK)

Wyniki finansowe - ESKIMOS

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020 II Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 31 357 143 318 18 637 17 016
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 236 14 759 -562 1 090
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 480 12 909 37 1 722
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 480 11 161 37 1 722
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 236 14 759 -562 1 090
Aktywa (tys. zł) 181 057 104 414 83 542 73 629
Kapitał własny (tys. zł)* 9 437 20 598 10 382 7 287
Liczba akcji (tys. szt.) 20 667,197 20 667,197 20 667,197 20 667,197
Zysk na akcję (zł) -0,120 0,540 0,002 0,083
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,457 0,997 0,502 0,353
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej