pb.pl
27,8000 zł
-2,80% -0,8000 zł
Genomed SA (GEN)

Informacje o spółce - GENOMED

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka świadczy usługi w zakresie analizy DNA i diagnostyki chorób genetycznych opartej na sekwencjonowaniu DNA dla ponad 300 ośrodków naukowych, firm biotechnologicznych oraz instytucji medycznych.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Ponczowa 12
Kod: 02-971
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6446019
Fax: +48 22 6446025
Internet: www.genomed.pl
Email: info@genomed.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Genomed SA
Prezes: Boguszewska-Chachulska, Anna Maria
Sektor: biotechnologia
EKD: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Liczba akcji: 1 321 301
Zatrudnienie:
  • 35 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: PKF Consult sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7010083563
KRS: 0000374741
EKD: 72,11
Ticker GPW: GEN
ISIN: PLGNOMD00024

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 36 732 167,8 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 1 321 301 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 134 703
Liczba głosów na WZA: 2 540 301 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85,87%
Kapitał akcyjny: 132 130,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 718 203
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 67,62%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 14,13%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Diagnostyka sp. z o.o. ZWZ 536 389 (40,60%) 536 389 (21,12%) 2019-06-24 -
Zagulski Marek 268 674 (20,33%) 530 674 (20,89%) 2018-06-11 -
Boguszewska-Chachulska, Anna Maria 117 640 (8,90%) 227 140 (8,94%) 2018-06-11 -
Pałucha, Andrzej Henryk 74 000 (5,60%) 148 000 (5,82%) 2011-05-17 -
Wach Iwona 74 000 (5,60%) 148 000 (5,82%) 2011-05-17 -
Migdalski Andrzej 64 000 (4,84%) 128 000 (5,03%) 2011-05-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1 219 000
121 900,00
0,10 0,10 1 219 000
121 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-30
seria B - subskrypcja prywatna 2011-02-11 102 301
0,00
0,10 0,00 1 321 301
132 130,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-12
podział akcji serii A seria A1 - 1158000, seria A2- 61000 2012-06-29 0
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


podział akcji serii A seria A1 0000001 - 0670000, 0675917 - 0700000, 0730001 - 1219000; seria A2 0670001 - 0675916, 0700001 - 0730000 2016-06-30 0
0,00
0,10 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-08-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2019-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Boguszewska-Chachulska, Anna Maria Prezes Zarządu 2013-08-12 -
Pałucha, Andrzej Henryk Członek Zarządu 2010-12-13 -
Zagulski Marek Członek Zarządu 2013-06-28 -
Piotrowska-Mietelska, Anna Członek Zarządu 2019-06-14 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Skowron, Piotr Mariusz Członek RN 2010-12-13 -
Bykowski Tomasz Członek RN 2010-12-13 -
Bobula Bogusław Członek RN 2010-12-13 -
Prószyński Mieczysław Członek RN 2015-06-25 -
Swadźba Jakub Członek RN 2018-10-24 -