pb.pl
24,2000 zł
-3,20% -0,8000 zł
Genomed SA (GEN)

Wyniki finansowe - GENOMED

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 181 4 495 5 132 4 660
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 374 -1 654 -160
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 366 -4 647 -169
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 349 2 518 -170
Amortyzacja (tys. zł) 221 248 250 215
EBITDA (tys. zł) 595 247 904 55
Aktywa (tys. zł) 9 071 8 288 9 304 8 960
Kapitał własny (tys. zł)* 7 059 7 060 7 534 7 364
Liczba akcji (tys. szt.) 1 321,301 1 321,301 1 321,301 1 321,301
Zysk na akcję (zł) 0,264 0,001 0,392 -0,129
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,342 5,343 5,702 5,573
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej