pb.pl
7,2000 zł
1,12% 0,0800 zł
GRODNO SA (GRN)

Informacje o spółce - GRODNO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grodno SA to jeden z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych w Polsce. Oferta obejmuje rozwiązania z sektora automatyki, fotowoltaiki, oświetlenia oraz klimatyzacji. Spółka świadczy doradztwo i usługi specjalistyczne – przeprowadza audyty energetyczne i oświetleniowe. Sieć dystrybucyjna Grodna obejmuje 46 własnych punktów sprzedaży oraz 1 oddział franczyzowy. Spółka należy do grupy dystrybutorów elektrotechnicznych FEGIME Polska.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kwiatowa 14
Kod: 05-126
Miejscowość: Michałów Grabina
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 7724515
Fax: +48 22 7724626
Internet: www.grodno.pl
Email: letters@grodno.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Grodno SA
Prezes: Jurczak Andrzej
Sektor: artykuły elektryczne
EKD: sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
Liczba akcji: 15 381 861
Zatrudnienie:
  • 417 (2018r.) - spółka
  • 533 (2018r.) - grupa
Audytor: Pro Audyt sp. z o.o.
NIP: 5361097644
KRS: 0000341683
EKD: 46,90
Ticker GPW: GRN
ISIN: PLGRODN00015

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 110 749 399,2 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 15 381 861 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 607 839
Liczba głosów na WZA: 25 381 861 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,04%
Kapitał akcyjny: 1 538 186,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 22 607 839
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 88,42%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 18,96%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Jurczak Andrzej 5 043 642 (32,79%) 10 043 642 (39,57%) 2016-08-09 -
Jurczak Jarosław 5 064 197 (32,00%) 10 064 197 (39,00%) 2016-08-10 -
Bieniak Jacek 2 500 000 (16,25%) 2 500 000 (9,85%) 2019-01-18 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2009-10-07 10 000 000
1 000 000,00
0,10 0,10 10 000 000
1 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-11-20
seria B - subskrypcja prywatna 2011-01-21 2 300 000
0,00
0,10 0,00 12 300 000
1 230 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2011-06-10
2011-04-27
2015-10-09
seria C - subskrypcja publiczna 2014-03-12 1 881 861
5 645 583,00
0,10 3,00 14 181 861
1 418 186,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-01-07
2015-10-09
seria D - subskrypcja prywatna 2015-04-22 1 200 000
4 800 000,00
0,10 4,00 15 381 861
1 538 186,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-05-06
2015-10-09

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-11-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2018-11-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2017-11-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2017-11-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2016-11-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2016-11-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,17 zł
2015-11-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2015-11-02 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,12 zł
2014-11-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2014-11-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2012-11-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2012-11-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2011-11-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł
2011-10-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,03 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Jurczak Andrzej Prezes Zarządu 2006-09-01 -
Jurczak Jarosław Wiceprezes Zarządu 2006-09-01 -
Jurczak Monika Członek Zarządu 2006-09-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Filipowski Tomasz Przewodniczący RN 2014-03-12 -
Wojtkowiak Romuald Członek RN 2016-09-28 -
Czyczerski Szczepan Członek RN 2016-09-28 ABAK - Przewodniczący RN
BLACKPOI - Przewodniczący RN
Pniewska-Prokop Beata Członek RN 2018-09-18 -
Serwińska Elżbieta Członek RN 2018-09-18 -