pb.pl
6,8400 zł
-5,00% -0,3600 zł
GRODNO SA (GRN)

Wyniki finansowe - GRODNO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 131 926 120 751 135 597 155 799
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 819 1 731 1 814 2 374
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 447 1 349 1 314 1 854
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 106 1 227 1 043 1 337
Amortyzacja (tys. zł) 1 228 1 205 1 300 1 340
EBITDA (tys. zł) 8 047 2 936 3 114 3 714
Aktywa (tys. zł) 284 763 275 280 282 520 294 328
Kapitał własny (tys. zł)* 68 223 69 450 70 493 71 830
Liczba akcji (tys. szt.) 15 381,861 15 381,861 15 381,861 15 381,861
Zysk na akcję (zł) 0,332 0,080 0,068 0,087
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,435 4,515 4,583 4,670
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej