pb.pl
9,27 zł
-0,86% -0,08 zł
Globe Trade Center SA (GTC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - GTC

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Prowadzi inwestycje w trzech głównych segmentach rynku nieruchomości: budynki biurowe, centra handlowo-rozrywkowe oraz budownictwo mieszkaniowe. Obecnie działa aktywnie między innymi: w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, koncentrując działalność inwestycyjną w stolicach tych państw.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. 17 Stycznia 45A
Kod: 02-146
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 1660700
Fax: +48 22 1660705
Internet: www.gtc.com.pl
Email: gtc@gtc.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Globe Trade Centre SA
Prezes: Kurzmann Thomas
Sektor: wynajem nieruchomości
EKD: wynajem nieruchomości własnych i dzierżawionych
Liczba akcji: 483 536 996
Zatrudnienie:
  • 68 (2017r.) - spółka
  • 171 (2017r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audit sp. z o.o. sp.k.
NIP: 527-00-25-113
KRS: 0000061500
EKD: 70,20
Ticker GPW: GTC
ISIN: PLGTC0000037

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 4 482 387 952,92 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 483 536 996 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 353 029 603
Liczba głosów na WZA: 483 536 996 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,29%
Kapitał akcyjny: 48 353 699,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 384 250 604
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 79,29%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 20,71%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
GTC Dutch Holdings BV 298 575 091 (61,75%) 298 575 091 (61,75%) 2018-07-24 -
OFE PZU Złota Jesień 50 985 512 (10,54%) 50 985 513 (10,54%) 2018-10-12 SPN, WLC_1, IPL, OBL, KGN, MSP, MNC, KTY, PCE, BRA, MDG, APR, ENE, ZEP, ABC, ACP, MCR, MSW, APN, AGO, PRM, NET, LCC, AML, IPE, SNK, NWG, ELB, ABE, TRK, PND, PCM, MIL, OTM, VST, RMK, EGS,
OFE Aviva Santander ZWZ 3 469 000 (7,00%) 34 690 000 (7,00%) 2018-05-17 ABG, NFT, ELT, FRO, PGO, UNI, KGN, ABE, AMB, CNG, TRK, ELB, BDX, SNK, ECH, PHN, ING, AMC, KTY, ASE, ACP, ABS, ULM, SKA, DOM, PKO, CAR, NVA, MIL, ESS, FTE, INL, NWG, OVO, PCM, STF, ERB, MSW, OPF, HDR, RMK, SWG, SON, TAR, FMF, KGH, PKN, MWT, ARH, PFL, LVC, AML, LCC, DCR, HRP, KST, HRS, ALR, WPL, PKP, PEP, CCC, KRU,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria F - wykonanie warrantów 96 721
4 035 200,12
1,00 41,72 19 964 841
19 964 841,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A (B) - Citibank (Poland) SA 110
7 320 060,00
100,00 66 546,00 1 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1996-12-19
2004-05-06
seria F - wykonanie warrantów 126 313
5 408 722,66
1,00 42,82 21 803 154
21 803 154,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-07-14

seria A (D) - Belggingsmaatschappij Adria BV (wierzytelności) 25
0,00
100,00 0,00 1 100
110 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1997-02-13
2004-05-06
seria F - wykonanie warrantów 1 250 750
125 075,00
0,10 0,10 219 282 290
2 192 822,90
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-01-23
seria F - wykonanie warrantów 90 700
352 823,00
0,10 3,89 219 372 990
2 193 729,90
KDPW:
KRS:
GPW:


2007-01-23
seria A (A) - przekształcenie sp z o.o. w SA 1996-12-09 890
89 000,00
100,00 100,00 890
89 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1996-12-19
2004-05-06
seria A (C) - Beheer-en Belggingsmaatschappij Nobelgo BV (wierzytelności) 1997-01-22 75
0,00
100,00 0,00 1 075
107 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1997-02-13
2004-05-06
seria A (F) - Beheer-en Belggingsmaatschappij Nobelgo BV, Belggingsmaatschappij Adria BV 1998-04-20 10 357 429
10 357 429,00
1,00 1,00 10 468 329
10 468 329,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1999-12-17
2004-05-06
seria A (E) - FIC Globe LLC 1998-04-20 132
40 371 540,00
100,00 305 845,00 1 232
123 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1998-06-04
2004-05-06
umorzenie akcji 1998-04-20 -123
100,00 1 109
110 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-06-04
seria A (H) - Citibank (Poland) SA 1998-04-20 1 151 514
1 197 574,56
1,00 1,04 13 000 000
13 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1999-12-17
2004-05-06
seria A (I) - FIC Globe LLC 1998-04-20 928 621
33 300 349,06
1,00 35,86 13 928 621
13 928 621,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1999-12-17
2004-05-06
split 1:100 1998-04-20
1,00 110 900
110 900,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-06-04
seria A (G) - FIC Globe LLC 1998-04-20 1 380 157
1 559 577,41
1,00 1,13 11 848 486
11 848 486,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
1999-12-17
2004-05-06
renumeracja akcji - seria A 2000-02-10
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2000-02-29
seria C - subskrypcja publiczna 2000-03-01 835 654
68 189 366,40
1,00 81,60 14 905 654
14 905 654,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
2001-01-12
2004-05-06
seria B - transza menedżerska 2000-03-01 141 379
141 379,00
1,00 1,00 14 070 000
14 070 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-04-19
2001-01-12
2004-05-06
seria F - Elli Alroy warranty subskrypcyjne 2004-02-02 446 385
18 618 718,35
1,00 41,71 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-03-30

seria E - subskrypcja publiczna 2004-02-02 3 968 915
345 295 605,00
1,00 87,00 19 868 120
19 868 120,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-03-30
2004-05-28
2004-06-11
umorzenie akcji 2004-02-02 -26 155
1,00 14 879 499
14 879 499,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-05-28
seria B1 - oferta menedżerska 2004-02-02 23 544
23 544,00
1,00 1,00 14 903 043
14 903 043,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-03-30
2004-05-28
2007-11-12
seria D - GTC International BV aport: udziały w spółkach, cena: 19,55 USD 2004-02-02 996 162
78 258 486,72
1,00 78,56 15 899 205
15 899 205,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-03-30
2004-05-28
2004-07-08
połączenie z GTC Galeria sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2005-04-14 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-09-08
seria G inwestorzy kwalifikowani 2006-03-20 1 712 000
487 920 000,00
1,00 285,00 21 676 841
21 676 841,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2006-04-28

2006-04-28
split 1:10 2006-06-14 0
0,00
0,10 0,00 218 031 540
21 803 154,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-07-19
2006-08-09
seria H - oferta menedżerska za waranty subskrypcyjne 2006-12-12 2 000 000
200 000,00
0,10 0,10 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria I - prawo poboru 2,194:1 2012-04-16 100 000 000
445 000 000,00
0,10 4,45 319 372 990
31 937 299,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-08-03
2012-08-27
seria J - subskrypcja prywatna 2014-01-09 31 937 298
223 561 086,00
0,10 7,00 351 310 288
35 131 028,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-14
2014-03-14
seria K - prawo poboru 3,226:1 2015-06-30 108 906 190
595 716 859,30
0,10 5,47 460 216 478
46 021 647,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-21
2015-11-05
transgraniczne połączenia z GTC RH BV i GTC Real Estate Investments Ukraine BV 2016-05-24 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna 2017-05-16 10 087 026
89 875 401,66
0,10 8,91 470 303 504
47 030 350,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-06-28
seria M - subskrypcja prywatna 2018-05-17 19 400 019
166 452 163,02
0,10 8,58 483 536 996
48 353 699,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-07-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-06-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2017-05-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2015-09-10 Prawo poboru 351310288:108906190
2012-06-04 Prawo poboru 21937299:10000000
2006-08-08 Split 1:10

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kurzmann Thomas Prezes Zarządu 2017-10-10 -
Boniel Erez Członek Zarządu 2015-03-19 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Grendowicz, Mariusz Cezary Członek RN 2007-03-26 PEMANAGE - Przewodniczący RN
ATM - Przewodniczący RN
ARCTIC - Członek RN
GETINOBL - Członek RN
MCI - Członek RN
Kucharski Artur Członek RN 2010-07-14 ASSECOP - Członek RN
PRIMECAR - Członek RN
ASSECOSE - Członek RN
ALIOR - Członek RN
Gerula Krzysztof Członek RN 2012-03-13 NAFTOBUD - Członek RN
SFINKS - Członek RN
POLAQUA - Członek RN
RAFAKO - Członek RN
Murawski Marcin Członek RN 2013-03-15 CCC - Członek RN
APATOR - Członek RN
SECOWAR - Członek RN
Stolarczyk Dariusz Członek RN 2013-04-22 -
Mazurczak Tomasz Członek RN 2013-09-19 KINKASO - Członek RN
OEX - Członek RN
Hesse Alexander Członek RN 2013-12-02 -
Schade Katharina Członek RN 2013-12-02 -
Düdden, Jan-Christoph Członek RN 2014-05-16 -
Koper Ryszard Członek RN 2016-05-27 -
Wawryniewicz Ryszard Członek RN 2017-09-26 -
Brahin Olivier Członek RN 2018-03-01 -
Haerle Patrick Członek RN 2018-12-21 -