pb.pl
9,5000 zł
-1,04% -0,1000 zł
Globe Trade Center SA (GTC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GTC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 166 175 169 804 179 164 187 173
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 139 256 134 552 156 153 153 750
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 103 806 100 200 119 734 115 674
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 98 108 84 259 98 696 86 146
Amortyzacja (tys. zł) 662 564 733 837
EBITDA (tys. zł) 139 918 135 116 156 886 154 587
Aktywa (tys. zł) 10 134 775 10 662 565 10 597 587 11 072 336
Kapitał własny (tys. zł)* 4 367 729 4 449 570 4 328 000 4 495 445
Liczba akcji (tys. szt.) 483 536,996 483 536,996 483 536,996 485 555,122
Zysk na akcję (zł) 0,203 0,174 0,204 0,177
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,033 9,202 8,951 9,258
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej