pb.pl
9,27 zł
-0,86% -0,08 zł
Globe Trade Center SA (GTC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - GTC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 172 366 165 028 160 603 164 234
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 271 807 154 744 144 112 142 363
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 228 940 125 551 114 802 108 243
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 187 361 100 865 92 683 97 743
Amortyzacja (tys. zł) 943 584 538 599
EBITDA (tys. zł) 272 750 155 328 144 650 142 962
Aktywa (tys. zł) 9 103 445 9 438 577 10 161 140 10 010 579
Kapitał własny (tys. zł)* 3 908 283 4 038 948 4 231 834 4 244 311
Liczba akcji (tys. szt.) 470 303,504 470 303,504 470 303,504 483 536,996
Zysk na akcję (zł) 0,398 0,214 0,197 0,202
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,310 8,588 8,998 8,778
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej