pb.pl
1,5300 zł
1,32% 0,0200 zł
Wasko SA (WAS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - WASKO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem oprogramowania oraz realizacją kompleksowych usług w zakresie wdrażania, utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych. Klientami są średnie i duże przedsiębiorstwa, głównie z sektora paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego, finansowego i ochrony zdrowia, nauki i szkolnictwa wyższego, a także administracja rządowa i samorządowa.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Berbeckiego 6
Kod: 44-100
Miejscowość: Gliwice
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 3325500
Fax: +48 32 3325505
Internet: www.wasko.pl
Email: wasko@wasko.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
SSI 10 000 000 11,29%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Wasko SA
Prezes: Wajda Wojciech
Sektor: systemy informatyczne
EKD: przetwarzanie danych
Liczba akcji: 91 187 500
Zatrudnienie:
  • 410 (2018r.) - spółka
  • 1 312 (2018r.) - grupa
Audytor: 4Audyt sp. z o.o.
NIP: 9542311706
KRS: 0000026949
EKD: 72,30
Ticker GPW: WAS
ISIN: PLHOGA000041

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 139 516 875 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 91 187 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74 086 653
Liczba głosów na WZA: 91 187 500 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,50%
Kapitał akcyjny: 91 187 500,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 74 086 653
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 80,50%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 19,50%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Wajda Wojciech 60 859 786 (66,00%) 60 859 786 (66,00%) 2015-10-30 -
Wajda Krystyna 13 226 867 (14,50%) 13 226 867 (14,50%) 2015-09-01 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1999-11-16 170 000
170 000,00
1,00 1,00 170 000
170 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-03-13
1999-12-20
2001-08-13
seria B - Grzegorz Krajewski 2000-04-25 400 000
400 000,00
1,00 1,00 570 000
570 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-03-13
2000-04-28
seria C - subskrypcja prywatna 2000-05-16 1 430 000
4 290 000,00
1,00 3,00 2 000 000
2 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-03-13
2000-07-05
2001-08-13
zmiana firmy z DeltaNet SA na Hoga.pl SA 2000-06-30

KDPW:
KRS:
GPW:

2000-07-05
seria D - subskrypcja publiczna 2000-10-18 2 000 000
9 000 000,00
1,00 4,50 4 000 000
4 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2001-03-13
2001-07-11
2001-08-13
seria E - zamienna: akcjonariusze Wasko SA 2006-06-30 87 187 500
0,00
1,00 0,00 91 187 500
91 187 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-04
2007-01-24
zmiana firmy z Hoga.pl SA na Wasko SA 2006-06-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2006-12-04
połączenie z Hostingcenter sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2009-06-30 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2020-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,02 zł
2016-07-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2016-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2015-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2015-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2014-08-29 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2014-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,01 zł
2013-08-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2013-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2012-07-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2012-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2011-07-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2011-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2009-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2009-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2008-06-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2008-06-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2007-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł
2007-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,04 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wajda Wojciech Prezes Zarządu 2018-06-07 -
Macalik Tomasz Wiceprezes Zarządu 2016-02-01 -
Rymuza Andrzej Wiceprezes Zarządu 2018-06-07 NTT - Członek RN
Mental Michał Członek Zarządu 2016-09-15 -
Mietła Łukasz Członek Zarządu 2016-09-15 -
Sosnowski Włodzimierz Członek Zarządu 2018-01-23 -
Stefanowski Rafał Członek Zarządu 2018-01-23 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Gdula Andrzej Przewodniczący RN 2014-06-30 -
Łukaszczyk Zygmunt Przewodniczący RN 2018-06-07 -
Burzec Tadeusz Wiceprzewodniczący RN 2002-01-23 -
Dudek Piotr Członek RN 2006-10-27 INTROL - Członek RN
Wawiernia Arkadiusz Członek RN 2006-06-30 -
Gawlik Krzysztof Członek RN 2009-09-30 -
Świtoński Eugeniusz Członek RN 2011-06-15 NOVAVIS - Członek RN
Matusak Michał Członek RN 2014-01-10 -
Rokicki Marek Członek RN 2018-01-04 -