pb.pl
1,5300 zł
1,32% 0,0200 zł
Wasko SA (WAS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - WASKO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 93 146 109 476 155 921 85 352
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 123 4 833 1 157 1 875
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 312 4 766 1 311 2 003
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 516 3 316 1 132 1 441
Amortyzacja (tys. zł) 3 748 4 187 4 429 3 196
EBITDA (tys. zł) 6 871 9 020 5 586 5 071
Aktywa (tys. zł) 364 324 376 964 395 932 372 430
Kapitał własny (tys. zł)* 227 586 230 902 232 142 233 583
Liczba akcji (tys. szt.) 91 187,500 91 187,500 91 187,500 91 187,500
Zysk na akcję (zł) 0,028 0,036 0,012 0,016
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,496 2,532 2,546 2,562
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej