pb.pl
1,5300 zł
0,00% 0,0000 zł
Wasko SA (WAS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - WASKO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 62 322 93 146 109 476 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 405 3 123 4 833 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 330 3 312 4 766 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 216 2 516 3 316 0
Amortyzacja (tys. zł) 3 587 3 748 4 187 0
EBITDA (tys. zł) 2 182 6 871 9 020 0
Aktywa (tys. zł) 335 605 364 324 376 964 361 254
Kapitał własny (tys. zł)* 225 070 227 586 230 902 226 295
Liczba akcji (tys. szt.) 91 187,500 91 187,500 91 187,500 91 187,500
Zysk na akcję (zł) -0,013 0,028 0,036 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,468 2,496 2,532 2,482
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej