pb.pl
4,7200 zł
0,00% 0,0000 zł
INPRO SA (INP)

Informacje o spółce - INPRO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka jest jedną z najbardziej liczących się firm deweloperskich działających na rynku trójmiejskim. W ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Spółka zrealizowała ponad 50 inwestycji i oddała do użytku ponad 4 tys. Lokali.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Opata Jacka Rybińskiego 8
Kod: 80-320
Miejscowość: Gdańsk
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 3400370
Fax: +40 58 5541441
Internet: www.inpro.com.pl
Email: office@inpro.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Inpro SA
Prezes: Stefaniak Piotr
Sektor: sprzedaż nieruchomości
EKD: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Liczba akcji: 40 040 000
Zatrudnienie:
  • 146 (2018r.) - spółka
  • 390 (2018r.) - grupa
Audytor: Deloitte Audyt sp.z.o.o. sp.k.
NIP: 5890008540
KRS: 0000306071
EKD: 41,20
Ticker GPW: INP
ISIN: PLINPRO00015

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 188 988 800 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 40 040 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35 100 005
Liczba głosów na WZA: 40 040 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,02%
Kapitał akcyjny: 4 004 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35 100 005
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 87,02%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 12,98%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Maraszek Krzysztof 10 010 000 (25,00%) 10 010 000 (25,00%) 2010-12-21 -
Lewiński Zbigniew 9 460 000 (23,00%) 9 460 000 (23,00%) 2013-10-11 -
Stefaniak Piotr 8 460 000 (21,12%) 8 460 000 (21,12%) 2013-10-14 -
NN OFE portfel 7 170 005 (17,90%) 7 170 005 (17,90%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CMP, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, MIL, KTY, RVU, SKA, SLV, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ORB, KGL, SPL, BKM, ECH, PLY, RON, ABE, MON,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2008-02-27 30 030 000
3 003 000,00
0,10 0,10 30 030 000
3 003 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-21
2008-05-29
2011-03-22
zmiana firmy z PB Inpro SA na Inpro SA 2008-06-09 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-06-26
seria B - subskrypcja publiczna 2010-08-11 10 010 000
66 066 000,00
0,10 6,60 40 040 000
4 004 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-12-21

2011-03-22

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2019-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2018-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2018-08-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2017-06-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2017-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2016-06-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2016-05-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,30 zł
2015-07-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2015-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2014-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2014-07-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2012-07-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2012-07-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2011-07-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł
2011-07-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,20 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Stefaniak Piotr Prezes Zarządu 2008-04-22 -
Maraszek Krzysztof Wiceprezes Zarządu 2008-04-22 -
Lewiński Zbigniew Wiceprezes Zarządu 2008-04-22 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Glanc Jerzy Przewodniczący RN 2008-04-22 -
Gąsak Krzysztof Wiceprzewodniczący RN 2008-04-22 -
Lewiński Szymon Członek RN 2008-04-22 -
Stefaniak Wojciech Członek RN 2008-04-22 -
Maraszek Łukasz Członek RN 2016-02-09 -