pb.pl
4,7200 zł
0,00% 0,0000 zł
INPRO SA (INP)

Wyniki finansowe - INPRO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 107 704 27 950 55 154 48 328
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 28 324 1 605 7 966 9 128
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 27 319 762 6 966 8 318
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 20 926 -32 3 349 6 235
Amortyzacja (tys. zł) 1 047 1 185 1 195 1 274
EBITDA (tys. zł) 29 371 2 790 9 161 10 402
Aktywa (tys. zł) 543 855 588 090 626 692 646 602
Kapitał własny (tys. zł)* 279 518 279 482 269 105 275 341
Liczba akcji (tys. szt.) 40 040,000 40 040,000 40 040,000 40 040,000
Zysk na akcję (zł) 0,523 -0,001 0,084 0,156
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,981 6,980 6,721 6,877
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej