pb.pl
4,48 zł
0,00% 0,00 zł
INPRO SA (INP)

Wyniki finansowe - INPRO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 30 199 90 837 48 335 58 198
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 3 246 21 881 8 352 7 181
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 2 906 21 214 8 042 6 860
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 124 16 376 6 275 4 744
Amortyzacja (tys. zł) 988 1 019 1 093 1 152
EBITDA (tys. zł) 4 234 22 900 9 445 8 333
Aktywa (tys. zł) 420 055 425 701 446 090 476 690
Kapitał własny (tys. zł)* 235 277 251 519 257 794 252 593
Liczba akcji (tys. szt.) 40 040,000 40 040,000 40 040,000 40 040,000
Zysk na akcję (zł) 0,053 0,409 0,157 0,118
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,876 6,282 6,438 6,309
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej