pb.pl
5,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
INPRO SA (INP)

Wyniki finansowe - INPRO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 48 335 58 198 44 745 107 704
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 352 7 181 8 910 28 324
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 042 6 860 8 059 27 319
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 275 4 744 5 999 20 926
Amortyzacja (tys. zł) 1 093 1 152 1 171 1 047
EBITDA (tys. zł) 9 445 8 333 10 081 29 371
Aktywa (tys. zł) 446 090 476 690 517 464 543 855
Kapitał własny (tys. zł)* 257 794 252 593 258 592 279 518
Liczba akcji (tys. szt.) 40 040,000 40 040,000 40 040,000 40 040,000
Zysk na akcję (zł) 0,157 0,118 0,150 0,523
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,438 6,309 6,458 6,981
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej