pb.pl
5,0500 zł
0,00% 0,0000 zł
INPRO SA (INP)

Wyniki finansowe - INPRO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 58 198 44 745 107 704 27 950
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 181 8 910 28 324 1 605
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 860 8 059 27 319 762
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 744 5 999 20 926 -32
Amortyzacja (tys. zł) 1 152 1 171 1 047 1 185
EBITDA (tys. zł) 8 333 10 081 29 371 2 790
Aktywa (tys. zł) 476 690 517 464 543 855 588 090
Kapitał własny (tys. zł)* 252 593 258 592 279 518 279 482
Liczba akcji (tys. szt.) 40 040,000 40 040,000 40 040,000 40 040,000
Zysk na akcję (zł) 0,118 0,150 0,523 -0,001
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,309 6,458 6,981 6,980
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej