pb.pl
4,40 zł
5,77% 0,24 zł
INPRO SA (INP)

Wyniki finansowe - INPRO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 90 837 48 335 58 198 44 745
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 21 881 8 352 7 181 8 910
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 21 214 8 042 6 860 8 059
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 16 376 6 275 4 744 5 999
Amortyzacja (tys. zł) 1 019 1 093 1 152 1 171
EBITDA (tys. zł) 22 900 9 445 8 333 10 081
Aktywa (tys. zł) 425 701 446 090 476 690 517 464
Kapitał własny (tys. zł)* 251 519 257 794 252 593 258 592
Liczba akcji (tys. szt.) 40 040,000 40 040,000 40 040,000 40 040,000
Zysk na akcję (zł) 0,409 0,157 0,118 0,150
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,282 6,438 6,309 6,458
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej