pb.pl
0,3980 zł
-1,73% -0,0070 zł
CFI Holding S.A. (CFI)

Wyniki finansowe - CFI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 32 493 38 641 56 221 50 571
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 247 27 637 18 955 41 797
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 312 18 975 1 671 35 233
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 599 15 050 930 21 051
Amortyzacja (tys. zł) 1 146 1 424 1 945 4 524
EBITDA (tys. zł) 8 393 29 061 20 900 46 321
Aktywa (tys. zł) 1 511 851 1 562 544 1 654 253 1 777 791
Kapitał własny (tys. zł)* 1 073 726 1 088 200 1 089 532 1 111 425
Liczba akcji (tys. szt.) 2 750 874,900 2 750 874,900 2 750 874,900 2 750 874,900
Zysk na akcję (zł) 0,003 0,005 0,000 0,008
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,390 0,396 0,396 0,404
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej