pb.pl

Informacje o spółce - JSW

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka produkuje także węgiel do celów energetycznych, który sprzedawany jest głównie do elektrowni i elektrociepłowni. W skład JSW wchodzi 5 kopalni węgla kamiennego: Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, Budryk, Knurów-Szczygłowice, Krupiński i Pniówek.

Dane teleadresowe

Ulica: Aleja Jana Pawła II 4
Kod: 44-330
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kraj: Polska
Telefon: +48 32 7564113
Fax: +48 32 4762671
Internet: www.jsw.pl
Email: jsw@jsw.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Jastrzębska Spółka Węglowa SA
Prezes: Ozon Daniel
Sektor: górnictwo węgla
EKD: wydobywanie węgla kamiennego
Liczba akcji: 117 411 596
Zatrudnienie:
  • 20 887 (2017r.) - spółka
  • 26 465 (2017r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o
NIP: 6330005110
KRS: 0000072093
EKD: 05,10
Ticker GPW: JSW
ISIN: PLJSW0000015

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 7 232 554 313,6 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 117 411 596 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64 394 465
Liczba głosów na WZA: 117 411 596 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 54,84%
Kapitał akcyjny: 587 057 980,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 64 394 465
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 54,84%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 45,16%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa WZA 64 394 465 (54,84%) 64 394 465 (54,84%) 2015-06-02 OBR, , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, BDZ, PKN, KGH, ATT, ENG, PGE, TPE, ENA, GPW, ARP_C, LTS, PKO, PCE, PZU, PGN, PHN, RCW,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 9 952 402
497 620 100,00
50,00 50,00 9 952 402
497 620 100,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1993-04-01
2011-07-06
seria B - połączenie z KWK Budryk SA 932 558
0,00
50,00 0,00 10 884 960
544 248 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-01-04
2011-07-06
podwyższenie kapitału seria C 3 954 210
0,00
5,00 0,00 119 207 920
596 039 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-09-16
split 1:10 2011-05-12 0
0,00
5,00 0,00 108 849 600
544 248 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2011-05-12 3 954 210
19 771 050,00
5,00 5,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - Skarb Państwa aport: akcje spółki KK Zabrze 2011-05-12 6 404 110
267 435 633,60
5,00 41,76 115 253 710
576 268 550,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-19
2011-09-01
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii C 2012-04-17 -1 796 324
0,00
5,00 0,00 117 411 596
587 057 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-04-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2013-08-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,52 zł
2013-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,52 zł
2012-07-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,38 zł
2012-07-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,38 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Ozon Daniel Prezes Zarządu 2017-11-30 -
Wojtków Artur Wiceprezes Zarządu 2010-06-28 -
Śledź Tomasz Wiceprezes Zarządu 2017-10-06 -
Ostrowski Robert Wiceprezes Zarządu 2016-06-23 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Malinowski Antoni Wiceprzewodniczący RN 2009-06-22 -
Nowak, Alojzy Zbigniew Członek RN 2011-10-06 PZU - Członek RN
Kudelski Robert Członek RN 2012-05-31 -
Buk Halina Członek RN 2016-08-05 -
Pawlicki Adam Członek RN 2016-08-05 -
Lis Tomasz Członek RN 2016-12-30 -
Wypych Arkadiusz Członek RN 2018-01-18 -
Bieszczad Paweł Członek RN 2018-06-28 -
Kubiczka Tadeusz Członek RN 2018-06-28 -
Balcerski Konrad Członek RN 2018-10-22 -
Małłek Robert Członek RN 2019-01-17 -