pb.pl
66,30 zł
-0,30% -0,20 zł
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW)

Wyniki finansowe - JSW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 192 800 2 510 600 2 422 900 2 352 900
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 909 800 951 900 446 000 456 700
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 899 800 940 400 411 400 443 800
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 747 800 753 900 324 100 347 000
Amortyzacja (tys. zł) 209 300 183 900 185 300 184 400
EBITDA (tys. zł) 1 119 100 1 135 800 631 300 641 100
Aktywa (tys. zł) 12 090 200 12 706 000 13 580 800 14 074 700
Kapitał własny (tys. zł)* 6 389 100 7 135 300 7 450 800 7 816 700
Liczba akcji (tys. szt.) 117 411,596 117 411,596 117 411,596 117 411,596
Zysk na akcję (zł) 6,369 6,421 2,760 2,955
Wartość księgowa na akcję (zł) 54,416 60,772 63,459 66,575
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej