pb.pl
73,06 zł
-3,74% -2,84 zł
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW)

Wyniki finansowe - JSW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 990 900 2 192 800 2 510 600 2 422 900
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 463 800 909 800 951 900 446 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 455 000 899 800 940 400 411 400
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 360 400 747 800 753 900 324 100
Amortyzacja (tys. zł) 206 300 209 300 183 900 185 300
EBITDA (tys. zł) 670 100 1 119 100 1 135 800 631 300
Aktywa (tys. zł) 12 243 800 12 090 200 12 706 000 13 580 800
Kapitał własny (tys. zł)* 5 637 900 6 389 100 7 135 300 7 450 800
Liczba akcji (tys. szt.) 117 411,596 117 411,596 117 411,596 117 411,596
Zysk na akcję (zł) 3,070 6,369 6,421 2,760
Wartość księgowa na akcję (zł) 48,018 54,416 60,772 63,459
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej