pb.pl
59,6500 zł
-0,67% -0,4000 zł
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW)

Wyniki finansowe - JSW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 510 600 2 422 900 2 352 900 2 523 100
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 951 900 446 000 456 700 399 500
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 940 400 411 400 443 800 396 900
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 753 900 324 100 347 000 312 100
Amortyzacja (tys. zł) 183 900 185 300 184 400 212 400
EBITDA (tys. zł) 1 135 800 631 300 641 100 611 900
Aktywa (tys. zł) 12 706 000 13 580 800 14 074 700 13 762 600
Kapitał własny (tys. zł)* 7 135 300 7 450 800 7 816 700 8 081 400
Liczba akcji (tys. szt.) 117 411,596 117 411,596 117 411,596 117 411,596
Zysk na akcję (zł) 6,421 2,760 2,955 2,658
Wartość księgowa na akcję (zł) 60,772 63,459 66,575 68,830
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej