pb.pl
357,00 zł
2,44% 8,50 zł
Grupa Kęty SA (KTY)

Informacje o spółce - KETY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa działa w pięciu głównych segmentach biznesowych (łącznie 24 spółek, z czego 13 zagranicznych): produkcji profili i komponentów aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. Znaczna część sprzedaży (ponad 40 proc.) realizowana jest w eksporcie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kościuszki 111
Kod: 32-650
Miejscowość: Kęty
Kraj: Polska
Telefon: +48 33 8446000
Fax: +48 33 8453093
Internet: www.grupakety.com
Email: kety@grupakety.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Grupa Kęty SA
Prezes: Mańko Dariusz
Sektor: hutnictwo metali nieżelaznych
EKD: przetwarzanie aluminium i jego stopów
Liczba akcji: 9 521 700
Zatrudnienie:
  • 1 263 (2017r.) - spółka
  • 4 858 (2017r.) - grupa
Audytor: PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o
NIP: 549-000-14-68
KRS: 0000121845
EKD: 27,42
Ticker GPW: KTY
ISIN: PLKETY000011

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 3 399 246 900 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 9 521 700 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 928 401
Liczba głosów na WZA: 9 521 700 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,26%
Kapitał akcyjny: 23 804 250,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 5 928 401
Cena nominalna akcji: 2,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 62,26%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 37,74%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
OFE Aviva Santander ZWZ 1 741 000 (18,28%) 1 741 000 (18,28%) 2018-04-24 ABG, NFT, ELT, FRO, PGO, UNI, KGN, ABE, AMB, CNG, TRK, ELB, BDX, SNK, ECH, PHN, ING, AMC, ASE, ACP, ABS, ULM, SKA, DOM, PKO, CAR, NVA, MIL, ESS, FTE, INL, NWG, OVO, PCM, STF, ERB, MSW, OPF, HDR, RMK, SWG, SON, TAR, FMF, GTC, KGH, PKN, MWT, ARH, PFL, LVC, AML, LCC, DCR, HRP, KST, HRS, ALR, WPL, PKP, PEP, CCC, KRU,
Nationale-Nederlanden OFE portfel 1 737 000 (18,24%) 1 737 000 (18,24%) 2016-12-31 NFT, CDC, 08N, ELB, PGO, ENT, MPH, CNG, FRO, ABE, ATG, ATR, CLE, INP, KGH, PKO, UNI, TOR, MGT, ACG, BDX, MNI, LTX, MDG, TRN, MSP, CAR, RDL, AML, ECH, PRT, EMT, MVP, LVC, ATT, APR, RFK, STL, SWG, FMF, BAH, TEN, MNC, SLV, POZ, BFT, GKI, PKP, AMC, MIL, PND, PEO, FTE, PZU, SNK, MAB, NWG, TIM, TPE, WWL, ZEP, ZMT, CMP, ACP, ATD, ERB, IND, LEN, LBT, MCR, PWX, QRS, RON, TAR, CDR, IZB, PKN, PFL, AGO, LCC, RWL, ART, EAT, LRQ, BTM, QMK, PLY, PSW, HRS, ALR, VST, BBD, ORB, RBW, SGN, BKM, PEP, CCC, MON, CIE, DCR, KRU, BRS, KGL,
OFE PZU Złota Jesień 870 000 (9,14%) 870 000 (9,14%) 2017-08-03 SPN, WLC_1, IPL, OBL, KGN, MSP, MNC, PCE, BRA, MDG, APR, ENE, ZEP, ABC, ACP, MCR, MSW, APN, AGO, PRM, NET, LCC, AML, IPE, SNK, NWG, ELB, ABE, TRK, PND, GTC, PCM, MIL, OTM, VST, RMK, EGS,
PTE Aegon SA Aegon OFE 591 866 (6,22%) 591 866 (6,22%) 2017-09-01 MDG, IZS, ELB, FRO, MLG, KGN, AML, PCM, EMT, LCC, ABE,
Allianz Polska OFE 498 000 (5,23%) 498 000 (5,23%) 2017-08-03 CNG, VOX, RDL, MCR, QMK, OTS, ELB,
MetLife OFE 490 535 (5,15%) 490 535 (5,15%) 2018-05-11 ABG, ELB, CMR, MLG, CNG, OTS, PUE, MNC, BFT, NWG, WWL, WXF, ZUE, CMP, EMT, NVA, RON, SWG, SKH,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
konwersja obligacji zamiennych seria G 31 720
0,00
2,50 0,00 9 521 700
23 804 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-11
2018-01-25
realizacja oferty menedżerskiej seria F 9 000
0,00
2,50 0,00 9 304 413
23 261 032,50
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-01-16
realizacja oferty menedżerskiej seria E i F 21 450
0,00
2,50 0,00 9 325 863
23 314 657,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-20
realizacja oferty menedżerskiej seria E i F 1 050
0,00
2,50 0,00 9 326 913
23 317 282,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-24
realizacja oferty menedżerskiej seria E 4 050
0,00
2,50 0,00 9 330 963
23 327 407,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-01
realizacja oferty menedżerskiej seria E 6 625
0,00
2,50 0,00 9 337 588
23 343 970,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-06
realizacja oferty menedżerskiej seria F 43 200
0,00
2,50 0,00 9 380 788
23 451 970,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-09
2014-05-29
realizacja oferty menedżerskiej seria F 12 750
0,00
2,50 0,00 9 393 538
23 483 845,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-17
realizacja oferty menedżerskiej seria F 48 450
0,00
2,50 0,00 9 441 988
23 604 970,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-09
2015-06-17
konwersja obligacji zamiennych seria G 24 683
0,00
2,50 0,00 9 478 376
23 695 940,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-06
konwersja obligacji zamiennych seria G 11 604
0,00
2,50 0,00 9 489 980
23 724 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-07
realizacja oferty menedżerskiej seria E i F 7 800
0,00
2,50 0,00 9 295 413
23 238 532,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-12
podwyższenie kapitału seria E 750
0,00
2,50 0,00 9 287 613
23 219 032,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-17
konwersja obligacji zamiennych seria F 12 750
0,00
2,50 0,00 9 286 863
23 217 157,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-01
konwersja obligacji zamiennych seria F 48 450
0,00
2,50 0,00 9 274 113
23 185 282,50
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-07-02
umorzenie akcji -1 575 117
0,00
2,50 0,00 8 925 663
22 314 157,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-02-15
przekształcenie PP w SA 1992-03-02 2 085 360
10,00 2 085 360
20 853 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-10-13
1992-04-01
1996-01-30
seria B - subskrypcja publiczna 1995-09-18 414 835
29 038 450,00
10,00 70,00 2 500 195
25 001 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-10-13
1995-12-20
1996-01-30
split 1:4 1996-12-23
2,50 10 000 780
25 001 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-02-11
1997-03-20
seria C - oferta menedżerska zawiadomienie 1998-06-10 500 000
14 860 000,00
2,50 29,72 10 500 780
26 251 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-09-10
2002-08-02
zmiana firmy z Zakłady Metali Lekkich Kęty SA na Grupa Kęty SA 2000-06-16

KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - oferta menedżerska 2003-05-30 300 000
750 000,00
2,50 2,50 9 225 663
23 064 157,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-12-16
2005-05-23
2005-06-30
seria E - oferta menedżerska 2006-05-11 274 800
0,00
2,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - oferta menedżerska za obligacje serii E, F i G 2009-06-01 274 800
0,00
2,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-06-17
seria G - subskrypcja prywatna za obligacje imienne serii H, I, J 2012-05-29 184 500
0,00
2,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


konwersja obligacji zamiennych seria G 2012-05-29 11 705
0,00
2,50 0,00 9 453 693
23 634 232,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-27
seria H - oferta menedżerska za obligacje zamienne serii K, L, M 2015-04-23 180 000
1 800,00
2,50 0,01 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-09-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 17,24 zł
2018-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,70 zł
2018-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 17,24 zł
2018-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,70 zł
2017-11-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 22,00 zł
2017-09-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,00 zł
2017-08-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,00 zł
2017-08-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 22,00 zł
2016-12-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,50 zł
2016-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,50 zł
2016-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,50 zł
2016-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,50 zł
2015-12-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,72 zł
2015-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,76 zł
2015-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,72 zł
2015-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,76 zł
2014-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2014-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2013-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2013-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2012-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2012-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2011-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2011-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2010-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2010-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2008-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2008-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2007-06-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2007-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2006-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2006-05-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2005-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2005-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2004-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2004-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2004-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2004-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2003-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2003-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2003-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2003-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2003-04-17 Asymilacja akcji seria C (menedżerskie)
2002-10-28 Asymilacja akcji
2002-09-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2002-09-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2002-08-02 Asymilacja akcji seria C
2002-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2002-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1997-03-21 Split 1:4

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Mańko Dariusz Prezes Zarządu 2005-08-03 -
Piela Adam Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy 2006-01-26 -
Wysocki Piotr Członek Zarządu 2018-01-01 -
Grela Tomasz Członek Zarządu 2018-01-01 -
Lechowicz Rafał Członek Zarządu 2018-03-28 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Strublewski Szczepan Wiceprzewodniczący RN 2014-05-21 -
Niedziółka Paweł Członek RN 2014-05-22 -
Stępniak Piotr Członek RN 2017-05-31 PRIMECAR - Przewodniczący RN
Włodarczyk Wojciech Członek RN 2017-05-31 NOWAGALA - Członek RN
Kazimierczuk Bartosz Członek RN 2017-05-31 TOWERINV - Prezes Zarządu
Kaczmarek Piotr Członek RN 2017-05-31 ERBUD - Członek RN
LCCORP - Członek RN