pb.pl
451,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Grupa Kęty SA (KTY)

Informacje o spółce - KETY

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa działa w pięciu głównych segmentach biznesowych (łącznie 24 spółek, z czego 13 zagranicznych): produkcji profili i komponentów aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. Znaczna część sprzedaży (ponad 40 proc.) realizowana jest w eksporcie.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Kościuszki 111
Kod: 32-650
Miejscowość: Kęty
Kraj: Polska
Telefon: +48 33 8446000
Fax: +48 33 8453093
Internet: www.grupakety.com
Email: kety@grupakety.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Grupa Kęty SA
Prezes: Mańko Dariusz
Sektor: hutnictwo metali nieżelaznych
EKD: przetwarzanie aluminium i jego stopów
Liczba akcji: 9 581 797
Zatrudnienie:
  • 1 353 (2018r.) - spółka
  • 5 145 (2018r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5490001468
KRS: 0000121845
EKD: 27,42
Ticker GPW: KTY
ISIN: PLKETY000011

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 4 321 390 447 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 9 581 797 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 274 004
Liczba głosów na WZA: 9 581 797 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,47%
Kapitał akcyjny: 23 954 492,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 274 004
Cena nominalna akcji: 2,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,47%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 34,53%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
NN OFE portfel 1 847 344 (19,28%) 1 847 344 (19,28%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, DCR, AGO, AML, AMC, ART, ATD, ATG, BRS, CMP, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PWX, QRS, RDL, RWL, SNK, SWG, TAR, TIM, TRN, WWL, ZMT, ZEP, PKO, ATR, PKN, LTX, PBX, CMR, APR, PZU, MIL, RVU, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ECH, RON, EAT, MAB, VRG, RBW, UNI, KRU, ABE, ACG, BFT, MDG, LRQ, HRS, ALR, PEO, PSW, ACP, PLY, PKP, KGL, POZ, SKA, BKM, SLV, BDX, SPL, FMF, MON, TOR,
Aviva OFE Aviva Santander portfel 1 773 877 (18,51%) 1 773 877 (18,51%) 2018-12-31 ABG, NFT, PEP, DCR, ALR, AMB, AMC, ABS, ASE, BDX, ECH, ELT, ERB, SKA, FTE, FMF, FRO, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, ADV, UNI, WWL, PKP, GTC, LVC, APT, PHN, DVL, KRU, ACP, MIL, PEO, ABE, ING, DOM, HRS, CIE, WPL, CAR, AML, CCC, ARH,
PZU OFE Złota Jesień portfel 952 419 (9,94%) 952 419 (9,94%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, DCR, AGO, AML, ENE, IPL, IPE, DVL, MCR, MSP, NET, NWG, PRM, RMK, SNK, OTM, KGN, ZEP, MIL, TRK, GTC, MSW, PCE, KRU, ABE, MDG, MNC, APR, OBL, VRG,
PTE Aegon SA Aegon OFE 693 079 (7,23%) 693 079 (7,23%) 2018-12-31 AML, FRO, MLG, KGN, ABE,
MetLife OFE portfel 513 023 (5,35%) 513 023 (5,35%) 2018-12-31 ABG, DVL, MNC, CMR, CMP, MLG, NWG, OTS, NVA, SKH, WXF, PUE, ZUE, EMT, RON, BFT, WWL, SWG,
Allianz Polska OFE portfel 494 262 (5,16%) 494 262 (5,16%) 2018-12-31 QMK, MCR, OTS, RDL, VOX,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
konwersja obligacji seria H 1 350
0,00
2,50 0,00 9 581 797
23 954 492,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-04-03
realizacja oferty menedżerskiej seria E i F 1 050
0,00
2,50 0,00 9 326 913
23 317 282,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-24
realizacja oferty menedżerskiej seria E 4 050
0,00
2,50 0,00 9 330 963
23 327 407,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-04-01
realizacja oferty menedżerskiej seria E 6 625
0,00
2,50 0,00 9 337 588
23 343 970,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-05-06
realizacja oferty menedżerskiej seria F 43 200
0,00
2,50 0,00 9 380 788
23 451 970,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-09
2014-05-29
realizacja oferty menedżerskiej seria F 12 750
0,00
2,50 0,00 9 393 538
23 483 845,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-17
realizacja oferty menedżerskiej seria F 48 450
0,00
2,50 0,00 9 441 988
23 604 970,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-07-09
2015-06-17
konwersja obligacji zamiennych seria G 24 683
0,00
2,50 0,00 9 478 376
23 695 940,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-06
konwersja obligacji zamiennych seria G 11 604
0,00
2,50 0,00 9 489 980
23 724 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-03-07
konwersja obligacji zamiennych seria G 31 720
0,00
2,50 0,00 9 521 700
23 804 250,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-12-11
2018-01-25
konwersja obligacji zamiennych seria G 17 500
0,00
2,50 0,00 9 562 947
23 907 367,50
KDPW:
KRS:
GPW:


konwersja obligacji seria H 7 000
0,00
2,50 0,00 9 569 947
23 924 867,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-14
konwersja obligacji seria G 10 500
0,00
2,50 0,00 9 580 447
23 951 117,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-31
realizacja oferty menedżerskiej seria E i F 21 450
0,00
2,50 0,00 9 325 863
23 314 657,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-20
realizacja oferty menedżerskiej seria F 9 000
0,00
2,50 0,00 9 304 413
23 261 032,50
KDPW:
KRS:
GPW:


2014-01-16
realizacja oferty menedżerskiej seria E i F 7 800
0,00
2,50 0,00 9 295 413
23 238 532,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-12-12
podwyższenie kapitału seria E 750
0,00
2,50 0,00 9 287 613
23 219 032,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-09-17
konwersja obligacji zamiennych seria F 12 750
0,00
2,50 0,00 9 286 863
23 217 157,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-08-01
konwersja obligacji zamiennych seria F 48 450
0,00
2,50 0,00 9 274 113
23 185 282,50
KDPW:
KRS:
GPW:


2013-07-02
umorzenie akcji -1 575 117
0,00
2,50 0,00 8 925 663
22 314 157,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2005-02-15
przekształcenie PP w SA 1992-03-02 2 085 360
10,00 2 085 360
20 853 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-10-13
1992-04-01
1996-01-30
seria B - subskrypcja publiczna 1995-09-18 414 835
29 038 450,00
10,00 70,00 2 500 195
25 001 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-10-13
1995-12-20
1996-01-30
split 1:4 1996-12-23
2,50 10 000 780
25 001 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-02-11
1997-03-20
seria C - oferta menedżerska zawiadomienie 1998-06-10 500 000
14 860 000,00
2,50 29,72 10 500 780
26 251 950,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-09-10
2002-08-02
zmiana firmy z Zakłady Metali Lekkich Kęty SA na Grupa Kęty SA 2000-06-16

KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - oferta menedżerska 2003-05-30 300 000
750 000,00
2,50 2,50 9 225 663
23 064 157,50
KDPW:
KRS:
GPW:
2003-12-16
2005-05-23
2005-06-30
seria E - oferta menedżerska 2006-05-11 274 800
0,00
2,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - oferta menedżerska za obligacje serii E, F i G 2009-06-01 274 800
0,00
2,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2015-06-17
konwersja obligacji zamiennych seria G 2012-05-29 11 705
0,00
2,50 0,00 9 453 693
23 634 232,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-06-27
seria G - subskrypcja prywatna za obligacje imienne serii H, I, J 2012-05-29 184 500
0,00
2,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - oferta menedżerska za obligacje zamienne serii K, L, M 2015-04-23 180 000
1 800,00
2,50 0,01 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-11-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 16,95 zł
2019-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,98 zł
2019-08-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 16,95 zł
2019-08-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,98 zł
2018-09-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 17,24 zł
2018-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,70 zł
2018-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 17,24 zł
2018-06-26 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,70 zł
2017-11-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 22,00 zł
2017-09-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,00 zł
2017-08-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,00 zł
2017-08-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 22,00 zł
2016-12-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,50 zł
2016-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,50 zł
2016-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,50 zł
2016-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,50 zł
2015-12-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,72 zł
2015-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,76 zł
2015-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,72 zł
2015-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,76 zł
2014-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2014-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2013-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2013-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,00 zł
2012-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2012-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 5,00 zł
2011-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2011-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2010-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2010-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2008-08-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2008-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,50 zł
2007-06-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2007-06-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2006-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2006-05-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2005-07-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2005-05-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,00 zł
2004-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2004-06-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2004-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2004-06-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2003-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2003-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2003-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2003-06-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2003-04-17 Asymilacja akcji seria C (menedżerskie)
2002-10-28 Asymilacja akcji
2002-09-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2002-09-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2002-08-02 Asymilacja akcji seria C
2002-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2002-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
1997-03-21 Split 1:4

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Wysocki Piotr Członek Zarządu 2018-01-01 -
Grela Tomasz Członek Zarządu 2018-01-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Matusiak Maciej Przewodniczący RN 2011-06-08 DROP - Członek RN
INTERLUB - Członek RN
MLPGR - Członek RN
BBI_DEV - Członek RN
ZPC_OTM - Członek RN
ATENDE - Członek RN
BEST - Członek RN
KRAKCHEM - Członek RN
Strublewski Szczepan Członek RN 2004-05-14 -
Rusiecki Michał Członek RN 2002-11-29 -
Walendowski Dawid Członek RN 2002-06-28 DRUKPAK - Członek RN
Ostowicz Kazimierz Członek RN 1000-01-01 -
Gajewski Sławomir Członek RN 2004-05-14 CAPITALP - Członek RN
Świąć Cezary Członek RN 2005-05-10 -
Surma Jerzy Członek RN 2008-06-03 SANPL - Członek RN
Głogowski Krzysztof Członek RN 2011-06-08 -
Iwanowski Tadeusz Członek RN 2008-06-03 EUROFILM - Członek RN
Marciniak Jerzy Członek RN 2014-05-21 -
Niedziółka Paweł Członek RN 2014-05-22 -
Stępniak Piotr Członek RN 2017-05-31 -
Włodarczyk Wojciech Członek RN 2017-05-31 FORMULA - Członek RN
Kazimierczuk Bartosz Członek RN 2017-05-31 TOWERINV - Prezes Zarządu
Kaczmarek Piotr Członek RN 2017-05-31 ERBUD - Członek RN
DEVELIA - Członek RN
VRG - Członek RN
FERRO - Członek RN