pb.pl
339,0000 zł
-0,88% -3,0000 zł
Grupa Kęty SA (KTY)

Wyniki finansowe - KETY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 690 948 753 712 829 906 758 739
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 72 157 96 194 108 948 59 254
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 69 314 89 506 103 685 54 176
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 53 306 71 670 83 171 60 086
Amortyzacja (tys. zł) 30 573 31 949 31 094 32 194
EBITDA (tys. zł) 102 730 128 143 140 042 91 448
Aktywa (tys. zł) 2 547 002 2 715 473 2 754 965 2 779 848
Kapitał własny (tys. zł)* 1 405 758 1 265 171 1 341 543 1 396 251
Liczba akcji (tys. szt.) 9 521,700 9 521,700 9 521,700 9 521,700
Zysk na akcję (zł) 5,598 7,527 8,735 6,310
Wartość księgowa na akcję (zł) 147,637 132,872 140,893 146,639
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej