pb.pl
357,00 zł
2,44% 8,50 zł
Grupa Kęty SA (KTY)

Wyniki finansowe - KETY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 662 186 690 948 753 712 829 906
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 48 934 72 157 96 194 108 948
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 50 062 69 314 89 506 103 685
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 40 115 53 306 71 670 83 171
Amortyzacja (tys. zł) 30 753 30 573 31 949 31 094
EBITDA (tys. zł) 79 687 102 730 128 143 140 042
Aktywa (tys. zł) 2 499 376 2 547 002 2 715 473 2 754 965
Kapitał własny (tys. zł)* 1 362 817 1 405 758 1 265 171 1 341 543
Liczba akcji (tys. szt.) 9 521,700 9 521,700 9 521,700 9 521,700
Zysk na akcję (zł) 4,213 5,598 7,527 8,735
Wartość księgowa na akcję (zł) 143,127 147,637 132,872 140,893
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej