pb.pl
451,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Grupa Kęty SA (KTY)

Wyniki finansowe - KETY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 823 099 840 185 754 016 840 997
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 101 171 125 407 81 748 108 146
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 94 335 122 119 75 476 102 590
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 75 547 99 019 62 379 83 305
Amortyzacja (tys. zł) 34 154 34 763 35 866 37 191
EBITDA (tys. zł) 135 325 160 170 117 614 145 337
Aktywa (tys. zł) 2 986 824 2 899 999 2 778 510 2 937 919
Kapitał własny (tys. zł)* 1 306 659 1 415 603 1 477 173 1 552 835
Liczba akcji (tys. szt.) 9 521,700 9 569,947 9 569,947 9 580,447
Zysk na akcję (zł) 7,934 10,347 6,518 8,695
Wartość księgowa na akcję (zł) 137,230 147,922 154,355 162,084
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej