pb.pl
104,9500 zł
1,45% 1,5000 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Informacje o spółce - KGHM

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Grupa jest jednym z wiodących koncernów wydobywających rudę miedzi i metali nieżelaznych i produkujących . Eksploatuje największe w Europie złoże rudy miedzi , posiada także uprawnienia do eksploatacji złóż na terenie USA, Kanady i Chile. KGHM to szósty producent miedzi elektrolitycznej i drugi srebra na świecie. Grupa produkuje również m.in. złoto, ołów, kwas siarkowy i sól kamienną. KGHM jest jednym z czołowych polskich eksporterów.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48
Kod: 59-301
Miejscowość: Lubin
Kraj: Polska
Telefon: +48 76 7478200
Fax: +48 76 7478500
Internet: www.kghm.pl
Email: irr@kghm.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
TAURONPE 182 110 566 10,39%
BIPROMET 6 199 800 100,00%
INTERFERI 10 122 625 69,00%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: KGHM Polska Miedź SA
Prezes: Chludziński Marcin
Sektor: górnictwo metali
EKD: górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
Liczba akcji: 200 000 000
Zatrudnienie:
  • 18 198 (2017r.) - spółka
  • 33 366 (2017r.) - grupa
Audytor: Deloitte Polska sp. z o.o.
NIP: 692-000-00-13
KRS: 0000023302
EKD: 07,29
Ticker GPW: KGH
ISIN: PLKGHM000017

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 20 920 000 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 200 000 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85 841 584
Liczba głosów na WZA: 200 000 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,92%
Kapitał akcyjny: 2 000 000 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 85 841 584
Cena nominalna akcji: 10,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 42,92%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 57,08%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 63 589 900 (31,79%) 63 589 900 (31,79%) 2010-01-08 OBR, , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, BDZ, PKN, ATT, ENG, PGE, TPE, ENA, JSW, ARP_C, LTS, PKO, PCE, PZU, PGN, PHN, RCW, GPW,
Nationale-Nederlanden OFE portfel 12 212 000 (6,11%) 12 212 000 (6,11%) 2016-12-31 NFT, CDC, 08N, ELB, PGO, ENT, MPH, CNG, FRO, ABE, ATG, ATR, CLE, INP, PKO, UNI, TOR, MGT, ACG, BDX, MNI, LTX, MDG, TRN, CAR, RDL, AML, ECH, PRT, EMT, KTY, MVP, LVC, ATT, APR, RFK, STL, SWG, FMF, BAH, TEN, MNC, SLV, POZ, BFT, GKI, PKP, AMC, MIL, PND, PEO, FTE, PZU, SNK, MAB, NWG, TIM, TPE, WWL, ZEP, ZMT, CMP, ACP, ATD, ERB, IND, LEN, LBT, MCR, PWX, QRS, TAR, CDR, IZB, PKN, PFL, AGO, LCC, RWL, ART, EAT, LRQ, BTM, QMK, PLY, PSW, HRS, ALR, ORB, RBW, SGN, BKM, PEP, CCC, MON, CIE, DCR, KRU, KGL, BRS, BBD, VST, RON,
OFE Aviva Santander 10 039 684 (5,02%) 10 039 684 (5,02%) 2018-07-13 ABG, NFT, ELT, FRO, PGO, UNI, KGN, ABE, AMB, CNG, TRK, ELB, BDX, SNK, ECH, PHN, ING, AMC, KTY, ASE, ACP, ABS, SKA, PKO, CAR, NVA, MIL, ESS, FTE, INL, NWG, OVO, PCM, STF, ERB, MSW, HDR, RMK, SWG, SON, TAR, FMF, GTC, PKN, MWT, ARH, PFL, LVC, AML, LCC, DCR, HRP, KST, HRS, ALR, PKP, PEP, CCC, KRU, OPF, WPL, ADV, DOM,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
serie A - przekształcenie PP w SA 1991-09-09 5 300 000
100,00 5 300 000
530 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1991-09-12
1997-07-10
seria A - z kapitału zapasowego 1997-04-30 14 700 000
100,00 20 000 000
2 000 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-06-05
1997-05-15
1997-07-10
split 1:10 1997-04-30
10,00 200 000 000
2 000 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-05-15
renominacja akcji cena w EUR 2014-06-30 0
0,00
0,30 0,00 39 000 000
11 700 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-10-08

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-11-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2017-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2017-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2016-11-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2016-08-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2016-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,75 zł
2015-10-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-06-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2015-05-27 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2014-11-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2014-08-18 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2014-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2013-11-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,90 zł
2013-08-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,90 zł
2013-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,90 zł
2012-11-16 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 11,34 zł
2012-08-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 17,00 zł
2012-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 11,34 zł
2012-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 17,00 zł
2011-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 14,90 zł
2011-07-11 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 14,90 zł
2010-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2010-06-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,00 zł
2009-11-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,52 zł
2009-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 7,16 zł
2009-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 7,16 zł
2009-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,52 zł
2008-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2008-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 9,00 zł
2007-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,48 zł
2007-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 8,49 zł
2007-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,49 zł
2007-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 8,48 zł
2006-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2006-07-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,00 zł
2005-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2005-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,00 zł
2001-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-08-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2001-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,00 zł
2000-07-07 Asymilacja akcji pracownicze
1999-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-07-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1999-07-07 Asymilacja akcji pracownicze
1998-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
1998-07-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
1998-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
1998-06-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Chludziński Marcin Prezes Zarządu 2018-06-22 - Prezes Zarządu
PZU - Członek RN
Kreczmańska-Gigol, Katarzyna Wiceprezes Zarządu 2018-06-22 -
Stach Radosław Wiceprezes Zarządu 2018-06-22 -
Bugajczuk Adam Wiceprezes Zarządu 2018-08-24 -
Gruza Paweł Wiceprezes Zarządu 2018-09-10 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Szarek Bogusław Sekretarz RN 2012-11-21 -
Czyczerski Józef Członek RN 2014-06-23 -
Winnik-Kalemba Agnieszka Członek RN 2016-12-07 -
Pietrzak Marek Członek RN 2016-12-07 -
Kowalski, Janusz Marcin Członek RN 2017-06-21 -
Kisielewicz Andrzej Członek RN 2018-07-06 PKO - Członek RN
Banaszak Leszek Członek RN 2018-07-06 -
Janas Jarosław Członek RN 2018-07-06 -
Piechota Bartosz Członek RN 2018-07-06 -
Pasis Ireneusz Członek RN 2018-07-06 -