pb.pl
122,60 zł
0,16% 0,20 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Wyniki finansowe - KGHM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 685 000 6 015 000 4 911 000 4 802 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 339 000 -4 400 000 418 000 -101 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 531 000 -5 015 000 719 000 282 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 329 000 -4 996 000 398 000 93 000
Amortyzacja (tys. zł) 431 000 457 000 371 000 401 000
EBITDA (tys. zł) 770 000 -3 943 000 789 000 300 000
Aktywa (tys. zł) 37 891 000 33 442 000 33 629 000 33 589 000
Kapitał własny (tys. zł)* 20 529 000 15 772 000 16 635 000 17 051 000
Liczba akcji (tys. szt.) 200 000,000 200 000,000 200 000,000 200 000,000
Zysk na akcję (zł) 1,645 -24,980 1,990 0,465
Wartość księgowa na akcję (zł) 102,645 78,860 83,175 85,255
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej