pb.pl
119,35 zł
0,72% 0,85 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Wyniki finansowe - KGHM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 912 000 4 544 000 4 685 000 6 015 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 113 000 729 000 339 000 -4 400 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 343 000 340 000 531 000 -5 015 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 161 000 135 000 329 000 -4 996 000
Amortyzacja (tys. zł) 397 000 413 000 431 000 457 000
EBITDA (tys. zł) 510 000 1 142 000 770 000 -3 943 000
Aktywa (tys. zł) 37 098 000 38 411 000 37 891 000 33 442 000
Kapitał własny (tys. zł)* 20 321 000 20 258 000 20 529 000 15 772 000
Liczba akcji (tys. szt.) 200 000,000 200 000,000 200 000,000 200 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,805 0,675 1,645 -24,980
Wartość księgowa na akcję (zł) 101,605 101,290 102,645 78,860
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej