pb.pl
92,38 zł
0,94% 0,86 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Wyniki finansowe - KGHM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 871 000 4 266 000 5 157 000 5 364 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -425 000 549 000 1 038 000 525 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -137 000 661 000 323 000 608 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -87 000 439 000 171 000 363 000
Amortyzacja (tys. zł) 454 000 350 000 514 000 452 000
EBITDA (tys. zł) 29 000 899 000 1 552 000 977 000
Aktywa (tys. zł) 34 122 000 34 904 000 36 071 000 36 221 000
Kapitał własny (tys. zł)* 17 694 000 18 111 000 17 983 000 18 524 000
Liczba akcji (tys. szt.) 200 000,000 200 000,000 200 000,000 200 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,435 2,195 0,855 1,815
Wartość księgowa na akcję (zł) 88,470 90,555 89,915 92,620
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej