pb.pl
104,9500 zł
1,45% 1,5000 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Wyniki finansowe - KGHM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 266 000 5 157 000 5 364 000 5 739 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 549 000 1 038 000 525 000 1 115 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 661 000 323 000 608 000 874 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 439 000 171 000 363 000 684 000
Amortyzacja (tys. zł) 350 000 514 000 452 000 480 000
EBITDA (tys. zł) 899 000 1 552 000 977 000 1 595 000
Aktywa (tys. zł) 34 904 000 36 071 000 36 221 000 37 237 000
Kapitał własny (tys. zł)* 18 111 000 17 983 000 18 524 000 19 133 000
Liczba akcji (tys. szt.) 200 000,000 200 000,000 200 000,000 200 000,000
Zysk na akcję (zł) 2,195 0,855 1,815 3,420
Wartość księgowa na akcję (zł) 90,555 89,915 92,620 95,665
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej