pb.pl
93,00 zł
4,14% 3,70 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Wyniki finansowe - KGHM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 774 000 5 871 000 4 266 000 5 157 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 739 000 -425 000 549 000 1 038 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 787 000 -137 000 661 000 323 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 604 000 -87 000 439 000 171 000
Amortyzacja (tys. zł) 383 000 454 000 350 000 514 000
EBITDA (tys. zł) 1 122 000 29 000 899 000 1 552 000
Aktywa (tys. zł) 34 306 000 34 122 000 34 904 000 36 071 000
Kapitał własny (tys. zł)* 17 706 000 17 694 000 18 111 000 17 983 000
Liczba akcji (tys. szt.) 200 000,000 200 000,000 200 000,000 200 000,000
Zysk na akcję (zł) 3,020 -0,435 2,195 0,855
Wartość księgowa na akcję (zł) 88,530 88,470 90,555 89,915
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej