pb.pl
110,35 zł
-0,94% -1,05 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Wyniki finansowe - KGHM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 544 000 4 685 000 6 015 000 4 911 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 729 000 339 000 -4 400 000 418 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 340 000 531 000 -5 015 000 719 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 135 000 329 000 -4 996 000 398 000
Amortyzacja (tys. zł) 413 000 431 000 457 000 371 000
EBITDA (tys. zł) 1 142 000 770 000 -3 943 000 789 000
Aktywa (tys. zł) 38 411 000 37 891 000 33 442 000 33 629 000
Kapitał własny (tys. zł)* 20 258 000 20 529 000 15 772 000 16 635 000
Liczba akcji (tys. szt.) 200 000,000 200 000,000 200 000,000 200 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,675 1,645 -24,980 1,990
Wartość księgowa na akcję (zł) 101,290 102,645 78,860 83,175
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej