pb.pl
91,90 zł
-2,87% -2,72 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Wyniki finansowe - KGHM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 911 000 4 802 000 4 774 000 5 871 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 730 000 235 000 739 000 -425 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 031 000 618 000 787 000 -137 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 710 000 341 000 604 000 -87 000
Amortyzacja (tys. zł) 371 000 401 000 383 000 454 000
EBITDA (tys. zł) 1 101 000 636 000 1 122 000 29 000
Aktywa (tys. zł) 33 629 000 33 501 000 34 306 000 34 122 000
Kapitał własny (tys. zł)* 16 635 000 16 963 000 17 706 000 17 694 000
Liczba akcji (tys. szt.) 200 000,000 200 000,000 200 000,000 200 000,000
Zysk na akcję (zł) 3,550 1,705 3,020 -0,435
Wartość księgowa na akcję (zł) 83,175 84,815 88,530 88,470
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej