pb.pl
101,0000 zł
1,51% 1,5000 zł
KGHM Polska Miedź SA (KGH)

Wyniki finansowe - KGHM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 739 000 5 488 000 5 740 000 5 641 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 115 000 1 018 000 520 000 1 526 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 874 000 838 000 614 000 972 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 684 000 552 000 417 000 695 000
Amortyzacja (tys. zł) 480 000 453 000 468 000 437 000
EBITDA (tys. zł) 1 595 000 1 471 000 988 000 1 963 000
Aktywa (tys. zł) 37 237 000 38 518 000 39 045 000 40 099 000
Kapitał własny (tys. zł)* 19 133 000 19 348 000 19 871 000 20 215 000
Liczba akcji (tys. szt.) 200 000,000 200 000,000 200 000,000 200 000,000
Zysk na akcję (zł) 3,420 2,760 2,085 3,475
Wartość księgowa na akcję (zł) 95,665 96,740 99,355 101,075
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej