pb.pl

Informacje o spółce - KOGENERA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Producent energii elektrycznej i cieplnej wytwarzanych w kogeneracji. Składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław, EC Czechnica oraz EC Zawidawie. Należy do PGE Energia Ciepła, spółki z grupy PGE.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Łowiecka 24
Kod: 50-220
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 3238111
Fax: +48 71 3293521
Internet: www.kogeneracja.com.pl
Email: kogeneracja@kogeneracja.com.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA
Prezes: Szczeszek Paweł
Sektor: energetyka
EKD: wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Liczba akcji: 14 900 000
Zatrudnienie:
  • 356 (2017r.) - spółka
  • 486 (2017r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audit sp. z o.o. sp.k.
NIP: 896-000-00-32
KRS: 0000001010
EKD: 35,30
Ticker GPW: KGN
ISIN: PLKGNRC00015

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 569 180 000 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 14 900 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 007 980
Liczba głosów na WZA: 14 900 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,79%
Kapitał akcyjny: 74 500 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 13 017 980
Cena nominalna akcji: 5,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 86,85%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 13,21%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
PGE SA poprzez PGE Energia Ciepła SA 8 652 173 (58,00%) 8 652 173 (58,00%) 0000-00-00 -
OFE Aviva Santander 1 489 000 (9,99%) 1 489 000 (9,99%) 2015-12-31 ABG, NFT, ELT, FRO, PGO, UNI, ABE, AMB, CNG, TRK, ELB, BDX, SNK, ECH, PHN, ING, AMC, KTY, ASE, ACP, ABS, ULM, SKA, DOM, PKO, CAR, NVA, MIL, ESS, FTE, INL, NWG, OVO, PCM, STF, ERB, MSW, OPF, HDR, RMK, SWG, SON, TAR, FMF, GTC, KGH, PKN, MWT, ARH, PFL, LVC, AML, LCC, DCR, HRP, KST, HRS, ALR, WPL, PKP, PEP, CCC, KRU,
OFE PZU Złota Jesień zwz 1 160 000 (7,79%) 1 160 000 (7,79%) 2017-04-20 SPN, WLC_1, IPL, OBL, MSP, MNC, KTY, PCE, BRA, MDG, APR, ENE, ZEP, ABC, ACP, MCR, MSW, APN, AGO, PRM, NET, LCC, AML, IPE, SNK, NWG, ELB, ABE, TRK, PND, GTC, PCM, MIL, OTM, VST, RMK, EGS,
PTE Aegon SA Aegon OFE 960 690 (6,00%) 960 690 (6,00%) 2017-09-01 MDG, IZS, ELB, FRO, MLG, AML, KTY, PCM, EMT, LCC, ABE,
Nationale-Nederlanden PTE 746 117 (5,01%) 756 117 (5,07%) 2019-02-04 MRB, TSG, EUC, FEE, PCM, PHN, ELT, KPL, BOS,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1991-08-28 340 625
160,00 340 625
54 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-03-31
1991-10-08
2000-05-26
split 1:32 1999-09-13
5,00 10 900 000
54 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1999-09-21
seria B - subskrypcja publiczna emisja nie doszła do skutku 1999-09-13 400 000
17 200 000,00
5,00 43,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-03-31

seria B transza małych inwestorów 1999-09-13 1 000 000
47 000 000,00
5,00 47,00 11 900 000
59 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-10-25
2001-02-20
2001-03-05
seria B transza dużych inwestorów 1999-09-13 3 000 000
150 000 000,00
5,00 50,00 14 900 000
74 500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-10-25
2001-02-20
2001-03-05
połączenie z Zakład Ciepłowniczy TERMHYDRAL sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2010-05-25 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-07-01

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,70 zł
2018-09-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,70 zł
2017-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,58 zł
2017-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,58 zł
2016-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 6,25 zł
2016-08-10 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 6,25 zł
2012-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 4,41 zł
2012-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 4,41 zł
2011-08-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2011-07-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2010-10-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2010-09-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2009-10-13 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,05 zł
2009-09-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,05 zł
2008-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,05 zł
2008-07-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,05 zł
2007-08-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2007-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2006-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2006-07-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2005-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,73 zł
2005-06-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,73 zł
2004-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2004-10-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2004-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2004-07-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2003-05-27 Asymilacja akcji pracownicze
2002-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2002-09-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2002-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2002-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2002-05-27 Asymilacja akcji pracownicze
2001-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,77 zł
2001-07-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,77 zł
2001-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,77 zł
2001-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,77 zł
2001-03-05 Asymilacja akcji seria B
2000-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2000-08-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2000-07-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
2000-07-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Szczeszek Paweł Prezes Zarządu 2018-12-13 -
Strączyński Paweł Wiceprezes Zarządu 2018-11-29 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Frejlich Jakub Przewodniczący RN 2017-09-21 -
Woszczyk Radosław Wiceprzewodniczący RN / oddelegowanie do pełnienia funkcji prezesa 2017-09-21 -
Eggink Raimondo Członek RN 2009-03-04 SUWARY - Członek RN
PKPCARGO - Członek RN
PRIMECAR - Członek RN
SYGNITY - Członek RN
SKARBIEC - Członek RN
Nowak Roman Członek RN 2016-04-25 -
Jankiewicz Maciej Członek RN 2018-04-23 -
Pobol Radosław Członek RN 2018-04-23 -