pb.pl

Wyniki finansowe - KOGENERA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 139 034 301 593 373 497 207 377
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -30 439 22 669 86 498 -21 400
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -30 106 23 696 88 484 -23 156
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -24 539 19 023 71 518 -19 946
Amortyzacja (tys. zł) 35 455 37 311 38 103 31 448
EBITDA (tys. zł) 5 016 59 980 124 601 10 048
Aktywa (tys. zł) 2 324 722 2 385 277 2 593 075 2 496 011
Kapitał własny (tys. zł)* 1 454 915 1 463 453 1 534 971 1 525 756
Liczba akcji (tys. szt.) 14 900,000 14 900,000 14 900,000 14 900,000
Zysk na akcję (zł) -1,647 1,277 4,800 -1,339
Wartość księgowa na akcję (zł) 97,645 98,218 103,018 102,400
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej