pb.pl

Wyniki finansowe - KOGENERA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 301 593 373 497 207 377 167 116
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 22 162 86 498 -21 400 -18 126
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 23 696 88 484 -23 156 -16 981
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 22 670 71 518 -19 946 -15 446
Amortyzacja (tys. zł) 37 311 38 103 31 448 35 877
EBITDA (tys. zł) 59 473 124 601 10 048 17 751
Aktywa (tys. zł) 2 385 277 2 593 075 2 496 011 2 493 053
Kapitał własny (tys. zł)* 1 463 453 1 534 971 1 525 756 1 510 311
Liczba akcji (tys. szt.) 14 900,000 14 900,000 14 900,000 14 900,000
Zysk na akcję (zł) 1,521 4,800 -1,339 -1,037
Wartość księgowa na akcję (zł) 98,218 103,018 102,400 101,363
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej